Gemeente

Informatie inzake procedure verkoop gemeentehuis Maarn

(ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Afgelopen dinsdag heeft het college stil gestaan bij de procedure verkoop gemeentehuis Maarn. Hoewel eerder door onze huisadvocaat het oordeel is afgegeven dat deze procedure juridisch juist is verlopen, heeft het college toch besloten de lopende procedure stop te zetten en een nieuwe verkoopprocedure voor te bereiden. Dit omdat er te veel “ruis” rondom dit dossier was ontstaan en het proces door velen als onvoldoende transparant werd beoordeeld. Het college is van mening dat een nieuwe start van het verkooptraject daarom gewenst is. De potentiële kopers zijn inmiddels van dit besluit op de hoogte gesteld. U wordt over de nieuwe verkoopprocedure geïnformeerd, zodra deze is uitgewerkt.