Ingezonden

Dankbetoon voor A-team uit Canada

Dankbetoon voor A-team uit Canada

(ingezonden door  A-team)

In 2009 startte Joshua Kamp met het schoonmaken van het Oorlogsmonument in Doorn. Hij deed dit na een emotionele oproep van oud-Doornaar Adrian Hovestad in de krant. Hovestad was in zijn geboorteplaats op vakantie en verbaasde zich over het slechte onderhoud van het Oorlogsmonument aan de Dorpsstraat. Hij schreef een open brief naar De Kaap om hier aandacht voor te vragen. Joshua reageerde hierop door te beloven om iedere maand het monument schoon te komen maken. 

Vlak voor Hovestad weer naar Canada vertrok, ontmoette Joshua hem bij het monument. Hij vertelde dat hij als tienjarige jongen aan de overkant van het Oorlogsmonument stond toen de Canadezen (Regiment Queen's Own Rifles) Doorn op 7 mei 1945 bevrijdde. Dit was voor hem een zeer emotioneel moment. In 1959 emigreerde Hovestad naar Canada.

De afgelopen jaren is er rondom het monument veel gebeurd. Mede dankzij de medewerking van de gemeente is er een groep van tien jongeren iedere maand in touw geweest om het monument schoon te maken. Vorig jaar is er met de opening van het gemeentekantoor een heel nieuw herdenkingsplein gekomen. De jongeren hebben hier vooraf met de projectleider van de nieuwbouw over mee kunnen denken en praten.

In 2013 kreeg het A-team van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een landelijke prijs voor het best onderhouden en beheerde oorlogsmonument. Aan de prijs was een geldbedrag van € 1.000,- verbonden. Joshua is momenteel druk om met het gewonnen prijzengeld een App over het Oorlogsmonument Doorn te ontwikkelen.

Een van de andere hoogtepunten in de afgelopen vijf jaar was het bezoek in 2012 van een 60-tal Canadese veteranen. In een speciale herdenkingsbijeenkomst, met medewerking van het Korps Mariniers in Doorn, werden toespraken gehouden en kransen gelegd. De jongeren van het A-team werden op het Veteraneninstituut door verschillende veteranen toegesproken en bedankt voor het in herinnering houden van de bevrijding van Nederland in zijn algemeenheid en Doorn in het bijzonder.

Veel van de inzet van de jongeren is niet onopgemerkt gebleven. Naast de aandacht voor hun werk in de lokale kranten en op de lokale radio, besteedde ook veel regionale (RTV Utrecht) en landelijke media (Jeugdjournaal) aandacht aan het werk van de jongeren.

Om de vijf jaar onderhoud te markeren, kregen de jongeren afgelopen woensdagmiddag bezoek van mevrouw Hovestad uit Canada. Zij had voor alle deelnemers een schriftelijk ingelijste dankbetuiging van het Regiment Queen's Owns Rifles of Canada meegenomen. Ook werden de jongeren met t-shirts verblijd. Het A-team was zeer verrast door dit dankbetoon uit Canada.