Heuvelrug

Wereldkidz blijft publieke verantwoording weigeren

De raad van toezicht van scholenkoepel Wereldkidz weigert op het matje van de gemeente Heuvelrug te komen. Gemeenteraadslid Hensbergen wil de financiele stukken van Wereldkidz daarom zolang niet goedkeuren.

Dat schrijft Hensbergen in een brief aan haar collega' s in de gemeenteraad, die vanavond het onderwerp Wereldkidz op de agenda hebben staan. Wereldkidz, een openbare-scholen-koepel waar 22 basisscholen met ongeveer 5000 leerlingen in Zuidoost-Utrecht bij zijn aangesloten, kwam vorig jaar in grote financiele problemen.

Met steun van de rijksoverheid werd een ondergang maar net voorkomen door een ingrijpende reoganisatie, waarbij leraren werden ontslagen en opnieuw over de 22 scholen verdeeld. Veel leerlingen kregen inderhaast een nieuwe leraar, en zaten in een grotere klas.

Vanavond moet de Heuvelrugse gemeenteraad de begroting van 2014 goedkeuren, maar met terugwerkende kracht ook die van 2012 en 2013. Raadslid Gera Hensbergen van de lokale partij BVH is dat niet van plan, omdat de Raad van Toezicht geen openheid van zaken wil geven. 'Wel wordt er nu van ons gevraagd stukken van Wereldkidz goed te keuren. Het lijkt mij, dat het verstandig is hun verzoek pas in overweging te nemen, nadat zij gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging,' aldus Hensbergen in een briefje aan haar collega's.

De Raad van Toezicht werd eerder zonder succes uitgenodigd door de gemeente Heuvelrug. Dat gebeurde nadat dezelfde Raad van Toezicht een rapport over de problemen bij Wereldkidz niet openbaar wilde maken, ook niet aan de gemeenteraden zelf, die zich politiek verantwoordelijk voelen voor de scholenkoepel.

De gemeente Heuvelrug publiceerde eerder wel een samenvatting van het geheime rapport, waaruit blijkt dat financieel wanbestuur oorzaak is van het debacle, maar dat zowel de accountant als de Raad van Toezicht daarbij boter op het hoofd hebben.

Branding van openbare scholen tot Wereldkidz kostte de scholenkoepel veel geld

In twee recente publicaties van het Onderwijsblad komt eenzelfde beeld naar voren. In een reconstructie -waaraan hij zelf weigerde mee te werken- blijkt verantwoordelijk directeur Leon de Wit de scholenkoepel jarenlang op veel te grote voet bestuurd te hebben, inclusief reizen naar reizen China en inhuur van dure bureaus, plus een dure campagne om de scholen beter in de markt te zetten.

De Wit vertrok kort voor het debacle publiek werd, om bestuurder te worden van een andere scholenkoepel, waar korte tijd later ook de bij Wereldkidz vertrokken controller Van Propering terecht kwam.

In de tweede publicatie duikt het onderwijsblad in het accountantsrapport, dat zij met een beroep op de wet openbaarheid bestuur hebben losgepeuterd bij de gemeente Heuvelrug. Ook in die publicatie blijkt het toezicht van de Raad van Toezicht uiteindelijk onvoldoende. Volgens het Onderwijsblad is de onderwijsinspectie inmiddels een eigen onderzoek gestart. Dat onderzoek zal wel openbaar worden gemaakt.