Driebergen

Bierman: volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS

Triodosdirecteur Matthijs Bierman wil zijn nieuwe kantoor en parkeerplaats liefst zo dicht mogelijk tegen het station aandrukken, ook al is dat op de kaart een groen geacreerd gebied. 'Ik vind dat een volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS.

Dat zei Bierman voor een gehoor van gemeenteraadsleden, die vorig weekend op excursie waren in het stationsgebied. Na afloop ontving Bierman de raadsleden in congresgebouw Antropia, 'omdat ik hun graag wil uitleggen hoe we er in staan.' Vanavond bespreekt de Heuvelrugse gemeenteraad de plannen van Triodos, dat een nieuw kantoor wil bouwen in landgoed Reehorst, vlak naast het NS-station.

Bierman vertelde de raadsleden eerst elders op zoek geweest te zijn naar een geschikte locatie, voordat Triodos het in geldproblemen verzandde landgoed de Reehorst in de schoot geworpen kreeg. 'Hier waar onze wortels liggen. Onze bank is hier opgericht, in het witte landhuis van het landgoed.' Ook vanwege die symboliek zegt Triodos 'de verantwoordelijkheid voor het landgoed' op zich te hebben genomen.

Veel van wat er nu al plaatsvindt zal er blijven plaatsvinden, aldus Bierman. Congrescentrum Antropia zal blijven, de zorgboerderij zal blijven, de ruimte voor kunst en muziek zal blijven. Het onderzoeksinsituut Bolk -dat al jaren in weerwil van het bestemmingsplan in barakken op het landgoed huist- wil Triodos wel verhuizen naar de naastgelegen boerderij -in de volksmond van Van Dijk- aan de Odijkerweg.

Voowaarde is wel dat Triodos nu eindelijk aan de slag kan met de bouw van het binnenlands hoofdkantoor, dat aan zeshonderd mensen plaats zal bieden. Volgens Bierman heeft Triodos al ruim €3miljoen in het project geinvesteerd. 'We denken het nieuwe kantoor in 2017 te betrekken. Dat is al een stuk later dan we gehoopt hadden, aldus Bierman, die de raadsleden vroeg om de bank snel duidelijkheid te geven. 'Graag zouden we willen weten of het allemaal kan, als dat kan.'

Heet hangijzer is nog wel een parkeerplaats, die plaats moet bieden aan 400 auto's. Die ziet Bierman liefst -net als zijn nieuwe kantoor- zo dicht mogelijk tegen de bebouwing van het station aangedrukt. 'Zodat we van de rest weer natuur kunnen maken. Ik weet dat we bouwen in wat Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is, maar dit vind ik een volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS. We kunnen juist beter hier bouwen, en het groen elders toevoegen,' aldus Bierman, die zijn oog daarvoor ook op snelwegboerderij Hoofdstraat 26 heeft laten vallen.

Eerder zegde Bierman zijn medewerking toe aan de bouw van een parkeergarage op H26, de boerderij in handen van de gemeente Heuvelrug. De inmiddels vertrokken wethouder Homan had ambitieuze plannen voor de zeven hectares landbouwgrond, die hij wilde omtoveren in een duurzaamheidspark, waarbij de garage van Triodos als fundament gebruikt zou kunnen worden.

Bierman: 'Aanvankelijk dachten we dat het onze zaak zou bespoedigen, maar we werden er gaandeweg steeds ongelukkiger mee. En je kunt zeggen: dan  knallen we er allemaal zonnepanelen op, om te laten zien waar we mee bezig zijn, maar het is de  vraag of dat wel mooi is, zo in het zicht van de snelweg.'

Met enige spijt heeft Bierman daarom ook de grote P&R-parkeerplaats bij het station zien verwateren tot een kleinere parkeergarage. 'Die ging van 1100 naar 800, naar 600 plaatsen. Met aan het slot de mededeling: voor jullie is geen plaats meer.' Bierman wil zijn parkeerplaats nu toch in de buurt van die parkeergarage, onder een nog in te planten beukenbosje net achter het witte gebouw van de politie, aan de Odijkerweg. Probleem is nog wel de toegang tot die parkeerplaats. Bewoners van de Odijkerweg zouden niet blij zijn met een nieuwe toegangsweg. Dan moet het verkeer alsnog over het landgoed.

Bierman zou de landbouwgrond van Hoofdstraat 26 overigens graag 'op pachtbasis willen betrekken' bij het landgoed, dat veel groter moet worden dan alleen 'een kantoor van een bank'. Landgoed en landbouwgrond moeten voedsel en energie gaan leveren aan de gasten van wat een 'duurzame ontmoetinsgruimte' moet worden. 'We willen de benedenverdieping gebruiken als ontwikkelingsplek voor duurzame ondernemers. Ik vraag me eigenlijk af of we het over tien jaar nog wel over een kantoor van een bank hebben.' 

Heuvelrug

Bierman: volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS

Triodosdirecteur Matthijs Bierman wil zijn nieuwe kantoor en parkeerplaats liefst zo dicht mogelijk tegen het station aandrukken, ook al is dat op de kaart een groen geacreerd gebied. 'Ik vind dat een volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS.

Continue reading “Bierman: volstrekt ongeloofwaardig stukje EHS”