Driebergen

Lisman verkoopt kantoor toch aan nieuw station

Het kantoor van Lisman is overgenomen door de provincie Utrecht. Daarmee verdwijnt een flinke hobbel in de route naar het nieuwe, duurzame station, waar ook een nieuw busstation deel van uitmaakt.

Dat nieuwe busstation staat getekend bovenop een van de gebouwen van kantoorexploitant Lisman & Lisman. Het voorste kantoorgebouw -waar nu Staatsbosbeheer en CIZ ruimte huren- moet ervoor gesloopt. Lisman zelf was daar niet blij mee, omdat slopen -naast kapitaalvernietiging- hem van een unieke kantoorlocatie zou beroven. Het pand dateert uit 1989. Daarvoor werd het perceel bezet door de roemruchte varkensslachterij GeVaTo.

Eind 2012 diende Lisman een plan in voor een alternatief busstation, waarbij het kantoor gespaard zou blijven. Lismans advocaat dreigde daarbij ook met juridische stappen, mocht het plan niet worden overgenomen. Zover is niet gekomen, nu Lisman zijn pand eind april toch verkocht blijkt te hebben aan de provincie Utrecht. In een brief aan de gemeenteraden van Zeist en Utrechtse heuvelrug schrijft Lisman verder af te zien van juridische procedures.

De provincie bevestigt de aankoop van het gebouw, maar heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven 'omdat er geen aanleiding was voor een persbericht,' aldus woordvoerder Kato Marijs, die niet wil zeggen wat er is betaald voor het pand. In ruil voor het kantoor koopt Lisman het naastgelegen kantoor, dat nu in bezit is van de NS. Met de aankoop van het gebouw zijn nog niet alle gronden nodig voor het nieuwe station aangekocht, aldus Marijs, die daar vanwege 'vertrouwelijkheid' niet dieper op kan ingaan. Eerder schatte een ambtenaar de vertraging op een a twee jaar mocht Lisman dwars blijven liggen.

Jos Lisman jr zelf weigert op vragen rond de verkoop in te gaan. 'Geen commentaar. Alles wat ik tegen je zeg wordt toch op een andere manier opgeschreven. Ik ga daarover niet in discussie. We hebben zo vaak zoveel slechte ervaringen met mensen die dingen opschreven, we doen het gewoon niet meer. Geen commentaar is geen commentaar.'

Het pand van Lisman gaat pas in 2016 over in handen van de provincie, waarna het gesloopt zal worden. Juni 2016 start ook de bouw van een tijdelijk station, een halve kilometer naar het westen. Het tijdelijke station moet mei 2016 klaar zijn en tot 2020 als station fungeren, terwijl op de plaats van het huidige station een nieuw, duurzaam station verrijst. Dat gebeurt min of meer gelijktijdig met de bouw van de tunnelbak, die de Hoofdstraat -of N225- onder de rails door moet leiden. De tunnel moet al veel eerder -december 2016- klaar zijn.

Volgend jaar februari start eerst nog de bouw van een grote parkeergarage aan de andere kant van het station. De garage zal plaats bieden aan 600 auto's en moet in januari 2016 af zijn. Ook daar heeft de provincie een kantoorpand moeten overnemen, van kantoorexploitant Trooster. Eerder was de bedoeling dat Trooster zelf een halfondergrondse parkeergarage voor 1100 auto's zou bouwen, met bovenop twee kantoorvilla's. Maar dat plan bleek vorig jaar vanwege grondwaterstromen te complex, en daardoor ook te duur.