Ingezonden

Utrecht koploper in jeugdzorg

(ingezonden door prov Utrecht)

Vandaag organiseerden de provincie Utrecht en Bureau Jeugdzorg Utrecht de conferentie 'Jeugdzorg InZicht’ in het Utrechtse Provinciehuis. Zo’n 400 partners uit de Utrechtse jeugdzorg kwamen voor de laatste keer bijeen om met elkaar te spreken over de transitie van jeugdzorg naar gemeenten in 2015. De Utrechtse jeugdzorg is het met elkaar eens: “Niet met de ruggen naar elkaar toe, maar in gesprek”. Staatssecretaris Van Rijn die afgelopen weekend in de Volkskrant de gemeenten opriep om aan de slag te gaan, beaamt in zijn openingsspeech dat Utrecht koploper van Nederland is.

Van Rijn: “De transitie van de jeugdzorg is een moeilijke maar mooie klus, waar al jaren over wordt gesproken. Mijn complimenten aan de provincie Utrecht en de Utrechtse bestuurders die de vervroegde overdracht aandurfden om al in 2014 zoveel mogelijk met elkaar te werken alsof het 2015 is: qua inkoop en uitvoering. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd, waarbij kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Nieuwe bestuurders in Utrecht kunnen voortborduren op wat er al is bereikt. In het land wordt naar Utrecht gekeken om inspiratie op te doen.”

Unieke aanpak in Utrecht
De Utrechtse situatie is uniek omdat de transitie met alle gemeenten, Bureau Jeugdzorg Utrecht, de jeugdzorginstellingen en de provincie Utrecht gezamenlijk wordt voorbereid. Een van de uitkomsten hiervan is dat er in 2014 al is gestart met een vervroegde overdracht, zodat gemeenten zo goed mogelijk zijn voorbereid op hun nieuwe taken. Michiel van Liere, wethouder jeugd in Houten, bevestigt dit: “De transitie biedt kansen voor de gemeenten. Zorg komt dichterbij de jeugd en bestaande lokale netwerken worden versterkt. Uitgangspunt is één gezin, één plan. Professionals en gemeenten zullen moeten wennen aan de regie en opdrachtgeversrol in een nieuw samenwerkingsverband”.

Nieuwe wethouders
Tijdens de conferentie was er een divers aanbod van meer dan twintig workshops. Aan bod kwamen onder andere onderwerpen als 24-uurs crisisdienst, samenwerking in lokale teams en cliëntparticipatie. Ook konden deelnemers in gesprek met (oud)cliënten, ouders en professionals.

Daarnaast doorliepen de bestuurders en wethouders, waarvan 21 nieuw op dit dossier, met elkaar een crisissituatie onder leiding van deskundigen. De deelnemers werden geconfronteerd met een levensechte situatie in een wijk. In korte tijd loopt de crisis op. Samen proberen de deelnemers in een beschermde omgeving de crisis het hoofd te bieden en te leren van wat er voorvalt om in de toekomst goed voorbereid te zijn. Dit soort crisissimulaties wordt vaker gedaan door partijen die met veiligheid te maken hebben. Uniek is dat dit nu ook in de jeugdzorg gebeurt.

Het Rijk heeft besloten dat alle vormen van zorg voor de jeugd (o.a. provinciale jeugdzorg, Jeugdzorg Plus, jeugd LVG en jeugd GGZ) in 2015 naar de gemeenten overgeheveld wordt. Een ingrijpende maatregel waarbij de jeugdzorg dichterbij de gezinnen wordt georganiseerd.

Informatie over de Utrechtse provinciale jeugdzorg kunt u vinden op: www.provincie-utrecht.nl/jeugdzorg