Heuvelrug

Heuvelrug toch door de knieen over lichtbakreclame

623

Vorig jaar gruwde de gemeenteraad nog van Homans lichtbakreclame. Maar onder dreiging van een fikse schadeclaim maakte de nieuwe raad binnen een kwartier een hondertachtiggradendraai.

Opgezadeld met een dreigende schadeclaim van €127.000 gaat de gemeenteraad alsnog akkoord met de lichtreclame. De nieuwe wethouder Van Dongen hoeft het contract niet langer te ontbinden. 'We zijn hier geen voorstander van, dat was wel helder. Maar gezien de bezuinigingsronde die op ons afkomt en omdat de lichtreclame eigenlijk netjes is uitgevoerd en weinig lichthinder geeft lijkt dit een begaanbare weg,' aldus PvdA/GroenLinks-raadslid Okhuijsen.

Groot was het ongenoegen, toen toenmalig wethouder Homan een contract bleek te hebben gesloten met een exploitant van buitenreclame, voor vijftig stuks lichtbakreclame, opgehangen aan lantaarnpalen langs Heuvelrugse doorgaande wegen. Duizend euro per jaar per bak zou het opleveren. Ter vergelijking: dat is ongeveer 0,5% van de Heuverlugse begroting, ofwel: een euro per inwoner.

Maar de reclamebakken bleken tegen de zin van de gemeeenteraad, die zich niet alleen gecorrigeerd zag door de commissie Welstand, maar zich ook gepasseerd voelde door een afgeserveerde wethouder, die weinig goeds meer kon doen. Volgens Homan zelf had hij slechts uitvoering gegeven aan een opdracht van een nog voriger gemeenteraad, die meer geld met buitenreclame wil binnenharken.

Over de reclame zelf verschilden intussen de meningen; waar de een gruwde van nog meer reclame langs de Stichtse Lustwarande, een tweede klaagde over lichtvervuiling, zag een derde de borden als een dienst aan ondernemers, die er hun mededelingen op kwijt kunnen. Onhandig was verder de timing, omdat tegelijk met het ophangen van de elf eerste borden ook een aantal rotondes werden versierd met goedkoop ogende reclamebordjes, nogal tegen de zin van de bevolking.

Hoewel burgemeester Naafs zich nog liet ontvallen dat de politiek hiermee 'een half miljoen door de plee spoelt' kende de raad geen genade: die lichtreclame mocht niet. Totdat twee maanden geleden bleek dat de gemeente niet alleen naar de reeds ingeboekte inkomsten moest fluiten, maar ook nog een afkoopsom van €127.000 aan de broek kreeg.

Dat bleek gisteravond de druppel voor de nieuwe gemeenteraad. Een voor een gingen de politieke partijen alsnog, zij het schoorvoetend, akkoord met de lichtbakken. CU-raadslid Van Wijnen verklaarde zich een tegenstander van nog meer reclame, maar ging 'gezien het prijskaartje' om. SGP-fractievoorzitter Van den Brink hoopte met de goedkeuring 'de kool en geit te sparen'. 'Dat klinkt vreemd, omdat we bedenkingen hadden. Maar gezien de huidige situatie is dit een betere oplossing.'

Een uitzondering vomden de VVD en SP. VVD-fractievoorzitter Jorg zei dat zijn partij toen voor was, en nu ook voor bleef. SP-fractievoorzitter Van Geijtenbeek was de enige die enigszins het boetekleed aantrok door zich af te vragen 'of we met zijn allen hebben zitten slapen' toen de vorige wethouder zijn contract sloot. Van Geijtenbeek was ook de enige die schermde met een soort van tegenstem, al hield hij die nog onder de pet tot de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad.

Wethouder Van Dongen verklaarde zich 'gerust dat ik deze inkomsten kan blijven inboeken.' Van Dongen gaat nu terug naar de exploitant van de reclamebakken om de plooien weer glad te strijken. Dat zou nog best moeite kosten, aldus Van Dongen, want behalve de afkoopsom had de exploitant ook al gedreigd met een claim voor reeds geleden derving van inkomsten.

Tegelijkertijd gaan Van Dongen en zijn collegawethouders de welstandsverordening aanpassen, zodat de lichtreclame ook juridisch kan blijven hangen. Van Dongen garandeerde de raadsleden dat de borden op een nette manier en alleen in de bebouwde kom zullen hangen. De wensvraag van raadsleden of minder dan vijftig borden ook mogelijk was, vond Van Dongen niet raadzaam. 'Ik vind een aantal van vijftig ook niet reeel, maar we zullen dat in het contract niet laten aanpassen, anders kunt u weer rekenen op een schadeclaim.'