Maarsbergen

Maarsbergenaren willen serieus genomen worden

In een ingezonden brief zegt een groep Maarbergers bezorgd te zijn over de plannen voor een bedrijventerrein van ondernemer Wolfswinkel. Vorige week ging de gemeenteraad alsnog akkoord met een groter bedrijventerrein, tot ongenoegen van de groep Maarsbergers.

De Maarsbergers zijn niet blij met de manier waarop de gemeenteraad vorige week besloot op eerdere besluitvormig rond het Maarsbergse bedrijventerrein terug te komen. 'De oude raad neemt op 3 maart een ondoordacht besluit, de nieuwe raad denkt dit even snel te repareren onder druk van één belanghebbende. Wat is een raadsbesluit nog waard, waar lopen de grenzen van behoorlijk bestuur en neemt de gemeente haar eigen inwoners wel serieus?,' aldus de brief.

Het 'ondoordachte' besluit nam de gemeenteraad kort voor de verkiezingen, in de gedachte daarmee twee vliegen in een klap te slaan. Door het bedrijventerrein aan de Haarweg -dat in 2011 op papier begon met 7,8 hectare en wegens de recessie al was teruggebracht tot 5,7 hectare- te versmallen tot maximaal 4 hectare zou de groei van het verkeer door Maarsbergen niet zodanig toenemen dat de aanleg van een rondweg nodig is. Daarmee bespaart de gemeente €1,7 miljoen.

Uit Maarsbergen zelf lekten direct al berichten door dat de bevolking het oneens was met een nieuw bedrijventerrein zonder nieuwe ontsluitingswegen. Kort na het compromis nodigde Wolfswinkel de politiek uit aan zijn keukentafel, om uit te leggen dat hij met 4 hectares financieel niet rond kwam. Vorige week liet de politiek daarom doorschemeren dat Wolfswinkel alsnog meer hectares mag aanleggen. Nieuwe raadsleden refereerden daarbij wel aan de 'ongelukkige besluitvorming' van de vorige raad, anderen vonden dat als politici plaatsnemen aan keukentafels het als snel op handjeklap lijkt.

De politiek werd het bovendien niet eens hoe de toename van het verkeer opgevangen moest worden. Van een deel van de gemeenteraad mag Wolfswinkel meer woningen bouwen -aantallen varieren al sinds het begin van het plan tussen 12, 36 en 54- op zijn te verlaten bedrijfsterreintje, aan de overkant van de Haarweg. Met die opbrengst kan de nieuwe rondweg dan gefinancierd worden. Bovendien zou het nieuwe woonwijkje voorzien in een behoefte, en zou het kleine Maarsbergen door de groei leefbaar blijven.

Maar VVD en D66 willen per se niet meer dan twaalf woningen op het perceel. Liever zien zij dat de gemeente toch een rondweg aanlegt, ook al kost dat €1,7miljoen. Volgens VVD-raadslid Van der Zee zou de uitgave pas in 2018 gedaan hoeven worden en bestaat de kans dat de provincie een gedeelte meebetaalt. Tot die tijd kunnen andere maatregelen de verkeersoverlast binnen de perken houden, onder meer een 'knip' in de Haarweg, aldus Van der Zee: 'Naarmate het verkeer meer gaat worden kunnen we de knip gaan uitvoeren en de rondweg opwaarderen.'

Daar was Maarsberger Hans Bouman –die namens dorpsvereniging VBMM kwam inspreken- het niet mee eens. Volgens Bouman heeft de besluitvorming al tot veel commotie geleid in Maarsbergen. 'U moet dit besluit intrekken. Het vrachtverkeer over de Haarweg begint al om vijf, zes uur en dat gaat de hele dag door. U was van plan van het opgedeelde Maarsbergen weer een dorp te maken, dan is het onmogelijk dit te verzinnen.'

Wolfswinkel zelf wil graag een snelle beslissing, omdat de trage en onduidelijke besluitvorming totnogtoe alleen maar heeft geleid tot almaar oplopende plankosten en rentelasten, zo hoog zelfs dat die zijn corebusiness nu echt bedreigen. Volgens raadsman Prinsen wordt met het huidige plan bovendien de doelstelling van geen enkele partij gehaald. 'Nu zijn er alleen maar verliezers.'

BVH-raadslid Streekstra adviseerde Wolfswinkel eieren voor zijn geld kiezen en te verkassen. 'Zet er een bord Te Koop neer,' aldus Streekstra. In dat geval komt er geen nieuw bedrijventerrein in Maarsbergen en kan het terrein weer de oorspronkelijke camping worden. Wat de implicaties daarvan zijn bleef vooralsnog onduidelijk. Wethouder Boonzaaijer beloofde de gemeenteraad nog voor de zomer een aantal scenario's voor te leggen. 'Het gaat om een essentiele keuze die de raad nu moet maken.'