Heuvelrug

Minuutje tijdwinst kost veel geld

Maatregelen om het verkeer in Doorn en Driebergen sneller te laten doorstromen zijn duur, maar leveren wel tijdwinst op. Donderdagavond bespreekt de gemeente hoeveel minuten hoeveel geld waard zijn.

Het verkeer staat regelmatig vast in de dorpskernen van zowel Driebergen als Doorn, en ook lijnbussen moeten dan in de rij staan. Bussen verliezen vooral in de Doornse ochtendspits tot wel 350 seconden, vanwege die 'doorstromingsproblemen'. Reden dat de gemeente de hulp van de technisch onderzoekers van Royal Haskoning DHV heeft ingeroepen.

In een lijvig rapport constateren de onderzoekers dat maatregelen in Doorn het meest omvangrijk zouden zijn. Rond het kruispunt Dorpsstraat/Langbroekerweg/Amersfoortseweg (N225/N226)  verliest de bus in de spits nu gemiddeld tot 3 minuten, het overige verkeer verliest gemiddeld iets minder dan 2 minuten. Een winst en verliesrekening van ergernis is door de ingenenieurs niet berekend.

Door de Langbroekerweg te voorzien van een linksafstrook en de N225-west van een rechstafstrook zou het tijdsverlies voor alle verkeer in de ochtendspits beperkt kunnen blijven tot een minuut, en blijft de verliestijd voor bussen tot twee minuten. De winst in de avondspits valt wat tegen, zoals in onderstaande tabel is te zien, met dank aan Haskoning natuurlijk.

De verbouwing zou wel ten koste gaan van de fietsstrook langs de Langbroekerweg, het parkeerstrookje langs de Dorpsstraat en de oostelijke oversteek over de Dorpsstraat. Bovendien zou het hele verhaal €1,7 miljoen kosten, dat is nog zonder de kosten voor aanleg van de noodzakelijke omleiding voor wandelaars en fietsers. Het kruispunt onderging nog maar vijf jaar geleden ook al een grootscheepse verbouwing, die niet bij iedereen in goede aarde is gevallen.

Maatregelen in Driebergen zou de gemiddelde verliestijd van bussen met 25% kunnen terugbrengen van rond de 80 seconden naar ongveer een minuutde. Daarvoor moeten de stoplichten voorzien worden van een KAR-systeem, waarmee bussen en andere voorrangsvoertuigen de lichten op groen kunnen zetten.

Ook zou de bus rond het kruispunt Traaij-Hoofdstraat op de rijbaan moeten 'halteren' en moet de kruising Appelgaard voorzien worden van een doseerlicht. De kosten van het Driebersge pakket blijven beperkt tot 98.000. De Hoofdstraat staat sowieso al op de nominatie voor een grootscheepse verbouwing.

Verder melden de ingenieurs van Haskoning dat als maatregelen uiblijven de wachttijden de komende jaren verder zullen oplopen. Donderdagavond ligt het rapport voor ter bespreking, vanzelfsprekend in het Doornse cultuurhuis Pleiade. Een uitnodiging voor die bespreking staat niet op de kalender van de gemeente, maar is uitgegaan naar 'betrokkenen bij de gemeenteraad'. Gewone inwoners zijn ongetwijfeld ook van harte welkom.

Dat het misschien ook anders kan blijkt uit een persbericht van de provincie Utrecht over het succes van het project spitsmijden. In dat project ontvangen forensen geld wanneer ze hun werktijden veranderen naar uren buiten de spits. Volgens het persbericht beklijft het spitsmijden ook wanneer de deelnemers na een jaar geen vergoeding meer ontvangen 'omdat mensen tijdens deelname de voordelen ervaren. Je ziet dat deze deelnemers tijdsbesparing, minder stress en meer regie over de eigen tijd als grote voordelen noemen.'

NB. Hillridge krijgt zojuist per e-mail door dat de bijeenkomst donderdagavond -over het rapport tijdwinst- is uitgsteld. Een reden of nieuwe datum staat er niet bij. Voetbal misschien.