Heuvelrug

Heuvelrugger zamelt meer in dan benchmark

Inwoners van de Heuvelrug hebben hun overbodige apparaten weer aardig ingeleverd. De 236.184 kilo leverden de wereld bijna een miljoen ton aan CO2-reductie en de gemeente ruim twee ton aan euroos op.

Inwoners van de Heuvelrug leverden in 2013 gemiddeld 4,9kg aan overbodige of kapotte apparaten in bij de gemeentelijke milieustraat. Gezamenlijk leverde dat 236.184kg materiaal op, waarvan volgens een brief van WeCycle gemiddeld 84% wordt hergebruikt. Naast 892.433kg aan vermeden CO2-uitstoot leverde het de gemeente ook nog eens klinkende munt op: een vergoeding van  €85 per ton, volgens de rekenmachine van Hillridge komt dat op €200.765,=

Met 4,9kg per inwoner zitten Heuvelruggers net iets boven de benchmark voor 'weinig stedelijke gemeenten': 4,6kg kg per inwoner. Landelijk ligt die benchmark op 4,5kg per inwoner. In 2012 zamelden Heuvelruggers overigens nog 5,1kg per inwoner in, tegen benchmarks van respectievelijk 4,9kg en 4,8kg.

Meeste kilo's zamelde dit jaar de gemeente Heemstede in: 11,1kg, aldus een persbericht van WeCycle. In onze regio stak de gemeente De Bilt ruim boven het gemiddelde uit: 7,5kg. De Overijsselse gemeente Haaksbergen zamelde dit jaar de minste kilo's in, slechts 1,2 kg, nog geen kwart van hun benchmark. Kijk hier hoeveel andere gemeenten inzamelden.

Volgend jaar begint de gemeente Heuvelrug overigens met het huisaanhuis ophalen van plastics. Onze grijze kliko's krijgen daarbij een andersgekleurde deksel. Voor het restafval dat gewoonlijk in die grijze kliko gaat ontvangen inwoners een kleinere kliko, die ook voorzien wordt van een chip, om de herkomst te achterhalen en van illegale kliko's te kunnen onderscheiden.

De waarde van afval stijgt intussen door. Voor plastics ontvangt een afvalinzamelaar al €400 per ton. Ook de inzameling van papier is lucratief, dat gebeurt daarom vaak door lokale harmonie- en sportverenigingen. In december 2011 kondigde toenmalig wethouder Homan nog een onderzoek aan naar de verdeling van oudpapierinzameling op de Heuvelrug, omdat verenigingen ervoor in de rij zouden staan. 'Die zeggen: wij zouden ook wel een deel van de papierinzameling willen. Daarom gaan we nu eerst kijken hoe de oude afspraken tot stand zijn gekomen, vervolgens die afspraken uniform maken en daarna wellicht opnieuw verdelen,' aldus Homan destijds.