Overberg

Wethouder over dorpshuis Overberg: 2 scenario’s

Afstoten van het Overbergse dorpshuis aan en commerciele partij is een mogelijkheid, zegt wethouder Boonzaaijer. Verkoop aan de Overbergers is een ander scenario.

Dat zegt Boonzaaijer -wethouder vastgoed- in reactie op een brief van het Overbergs Belang. De Overbergse dorpsvereniging klom vrijdag in de pen nadat het een gemeentelijk e-mail ontving met daarin de boodschap dat een koper zou zijn gevonden voor de grond onder het Overbegse dorpshuis. In de brief zegt Overbergs Belang verrast te zijn, en zich door de gemeente geschoffeerd te voelen.

Boonzaaijer werkt naar eigen zeggen twee scenario's uit omdat de erfpachtconstructie voor het dorpshuis in 2015 afloopt en Overbergs Belang die niet zou willen verlengen. 'Hierdoor vallen de opstallen automatisch toe aan de eigenaar van de grond: de gemeente. Aangezien wij vastgoed niet als onze core-business zien, willen wij dit liever verkopen. Daarom werken we twee scenario’s uit,' aldus Boonzaaijer.

In het eerste scenario verkoopt de gemeente dorpshuis Buurthucht, sporthal en grond aan het Overbergs Belang. In het tweede geval verkoopt de gemeente het complex aan een commerciele partij. 'Voor beide scenario’s worden alle baten en lasten in kaart gebracht. Ook wordt het maatschappelijk belang van de Buurthucht voor ontmoeting in Overberg meegewogen.'

Enige gelijkenis dringt zich op met de verkoop van het Maarnse raadhuis, dat de gemeente ook wil verkopen aan de hand van een matrix waarin ook het maatschappelijke belang gewicht heeft. Verschil is er juist omdat het Overbergse dorpshuis is betaald door de Overbergers zelf. Bovendien staat de Buurthucht niet in het lijstje vastgoed dat nodig is om het Doornse gemeentekantoor te betalen.

Boonzaaijer wi voor het zomerreces een beslissing nemen over verkoop. 'We betrekken de vereniging Overbergs Belang hierbij,' aldus Boonzaaijer vanmiddag.

Lees ook: Verkoop dorpshart frustreert Overbergers