Driebergen

Heuvelrug zakt onder 48k. Driebergen onder 18k. Maar gaat groeien.

Het aantal inwoners van de gemeente Heuvelrug neemt verder af. Heuvelrug zit inmiddels onder de 48.000, Driebergen al onder de 18.000.

Het aantal inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gedaald tot 47.958. Bij de totstandkoming van fusiegemeente Heuvelrug in 2006 lag het aantal inwoners nog bijna duizend inwoners hoger. De afname geldt voor alle dorpen van de Heuvelrug, maar is het sterkste in Driebergen. Het grootste drop van de Heuvelrug zakte in het eerste kwartaal onder de 18.000 inwoners.

Door het gereedkomen van de eerst helft van nieuwbouwwijk Groene Tuinen aan de Lange Dreef zal Driebergen spoedig weer boven de 18.000 stijgen, volgende week krijgen de eerste bewoners hun sleutel. Daarmee heeft de aannemer een achterstand van twee maanden door hoog grondwaterstanden weer goedgemaakt. Uiteindelijk komen er door de nieuwbouw 250 woningen -en een veelvoud aan inwoners- bij in Driebergen.

Handhaving van het inwonertal is nodig om voorzieningen in stand te houden. Zo laten prognoses zien dat het aantal schoolgaande kinderen op de Heuvelrug met bijna 25% zal afnemen van 4749 in 2011 tot 3550 in 2021, wat het voortbestaan van sommig basisscholen in gevaar brengt, en waaruit een steeds hevigere en ongemakkelijkere concurrentie tussen de scholen ontstaat. 

De nieuwe onderwijswethouder Veldhuizen laat de prognoses overigens opnieuw berekenen, omdat hij er zijn twijfels over heeft. 'Ik lees ook dat de regio Utrecht voorlopig groeiregio blijft. Weliswaar niet direct op de Heuvelrug, maar ik denk dat door de druk vanuit Utrecht die groei ook bij ons terecht kan komen. En net zoals ik geen te grote scholen wil bouwen wil ik ook niet dat de scholen achteraf te klein blijken te zijn.'

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014     Nu
                     
Driebergen 18.545 18.448 18.485 18.452 18.411 18.371 18.222 18.131 18.021 17.973
Doorn 9.986 10.024 10.053 10.081 10.051 10.023 9.935 9.981 9.875 9.881
Leersum 7.502 7.517 7.569 7.516 7.554 7.582 7.485 7.466 7.496 7.521
Amerongen 5.515 5.538 5.513        5.492 5.469 5.452 5.401 5.385 5.381 5.387
Maarn 4.617 4.627 4.651 4.631 4.643 4.603 4.599 4.565 4.573 4.575
Overberg 1.377 1.369 1.368 1.387 1.353 1.386 1.346 1.317 1.347 1.369
Maarsbergen 1.321 1.317 1.324 1.325 1.308 1.311 1.284 1.251 1.255 1.253
                     
Heuvelrug 48.863 48.841 48.964 48.884 48.788 48.727 48.271 48.095 47.947 47.958

Hillridge heeft ook geprobeerd cijfers van voor de herindeling te achterhalen, tot diep in de oudheid, maar is daarin nog niet geslaagd. Mochten er lezers zijn die snelle of gemakkelijke toegang tot die cijfers weten verneemt de redactie dat graag, hieronder als commentaar of via een bilateraaltje naar hillridge@xs4all.nl