Heuvelrug

RvT Wereldkidz komt zich toch verantwoorden

De RvT van scholenkoepel Wereldkidz komt zich toch bij de Heuvelrugse gemeenteraad verantwoorden voor het miljoenenverlies. Eerder weigerden ze te komen.

Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentraad rijdt voorzitter Tulner van de raad van toezicht komende maandag naar Doorn, om vragen te beantwoorden van de gemeenteraad. Die vragen zullen gaan over het miljoenenverlies van de scholenkoepel vorig jaar, als gevolg van wanbestuur van een vorige directeur. Het wanbestuur kon lang voortduren, onder meer vanwege het gebrek aan toezicht, zo concludeerde Ernst & Young in een nog altijd geheim forensisch rapport.

Vorige week weigerde de gemeenteraad de begroting van Wereldkidz nog goed te keuren, juist omdat Tulner al tweemaal een uitnodiging van de gemeenteraad afwees. De gemeenteraad voelt zich nog altijd de baas van de regionale koepel van 22 openbare scholen, die vroeger direct onder de gemeente vielen. Raadslid Hensbergen (BVH) noemde de afwijzing van de RvT onfatsoenlijk. 'Het is net zoiets als tegen je baas zeggen: dat functioneringsgesprek vind ik niet nodig, ik doe wel een gesprekje met de seceretaresse.'

Volgens de nieuwe onderwijswethouder Veldhuizen zijn de stukken van Wereldkidz in de andere gemeenten al wel goedgekeurd, zonder al te veel problemen. 'Utrechtse Heuvelrug is degene die het moeilijkst doet. Maar dit signaal is helder en voldoende om druk te kunnen zetten.'

Overigens gaat D66 morgen voorstellen om een salarisplafond in te stellen voor '(semi-)publieke organisaties in de zorg, onderwijs, cultuur of woningmarkt die via subsidie of aanbesteding financiering vanuit de gemeente ontvangen'. Volgens D66 zou daarbij het salaris van de brugemeester als maximum moeten gelden, dat was op de Heuvelrug in 2012 iets meer dan €8000 per maand.

Zo'n burgemeestersnorm is volgens D66 nodig omdat aan bestuurders in de publieke sector hogere eisen gesteld mogen worden wat betreft transparantie en de hoogte van de beloning. De partij vraagt het college morgen of dat wel zicht heeft op de hoogte van die inkomens op de Heuvelrug, naar aanleiding van de aandacht die er de laatste weken is voor de beloning van directeuren van RTV-Utrecht en verscheidene zorgcentra.