Heuvelrug

Boot voor kluut binnen, schaap voorbij 80%

Het Utrechts Landschap heeft via crowdfunding een nieuw bootje voor de boswachter ingezameld. Daarmee is het Heuvelrugse kluteneilandje gered. Nu nog een schaap voor de jeneverbes.

Hugo Spitzen, de Amerongse boswachter met de lange manen, krijgt zijn bootje. Daarmee kan Spitzen een maaimachine naar een Amerongs eilandje overvaren, waarmee hij dat eilandje weer kan scheren. Dat is nodig, legt Spitzen uit op de website van inzamelingsactie, voor de kluut. 'Het vogeleilandje is niet bereikbaar voor roofdieren en daarmee geschikt voor grondbroedende vogels. Vorig jaar broedden hier maar liefst vierentwintig paartjes kluut, drie paartjes visdief en een paartje kleine plevier. Al deze soorten zijn afhankelijk van korte vegetatie met veel kale plekken, zogeheten pioniersomstandigheden.'

Gisteren ging het licht op groen voor een nieuw bootje voor het Utrechts Landschap, dat andere geldbronnen probeert aan te boren, nu de overheid minder bijdraagt aan natuur. In vrij korte tijd wist het Landschap via crowdfunding bij 66 donateurs €5.500 in te zamelen. Spitzen kan nu een stabielere boot kopen dan het wankele sloepje waarmee hij figureert in een grappig bedoeld filmpje.

Succesvol is ook een andere inzamelingsactie van het Utrechts Landschap: een schaap, of eigenlijk een kudde schapen, die stuifduinen moeten kaalgrazen. De teller voor die crowdfunding staat vanochtend op ruim 80% van de benodigde €10.000. Daarmee wil Utrechts Landschap op landgoed Bornia een aantal eeuwenoude, zeldzame vliegdennen en jeneverbessen redden van overgroei door sterkere boomsoorten. Daarvoor moet eerst een stuk bos gekapt worden te noorden van het huidige graasgebied op Bornia, dat de schapen vervolgens kaal blijven grazen.