Heuvelrug

Abbing wil ook bouwen bij station Driebergen-Zeist

De familie Abbing wil ten noordwesten van NS-station Driebergen-Zeist woningen bouwen. Dat schrijft de familie in een brief aan de Zeister gemeenteraad.

Die gemeenteraad beslist vanavond over de gebiedsvisie stationsgebied, die daarvoor in acht zones is ingedeeld. Het plan maakt woning- en kantoorbouw in de zones 1,2 en 3 vlak rond het station mogelijk. De familie Abbing heeft veel grond in bezit rond het station, waaronder een stuk dat net buiten een zone valt waar in de toekomst woningbouw toegestaan wordt. Abbing wil daar graag 'grondgebonden woningen in een lage dichtheid en sterk verweven met het groen realiseren.'

Het gaat om het terrein ingeklemd tussen honkbalclub Phoenix, de oude paardenrenbaan en een moestuincomplex van Abbing, gelegen in zone 8, net ten noorden van de Rijnwijckse Wetering. Op het terrein staat een heel aantal schuren en loodsen, en een aantal woningen, waarvan enkele semi-legaal. Abbing wil het 'verommelde gebied' opruimen door en woningen te bouwen. 'Aldus wordt het bestaande rommelige gebied opgeknapt en ontstaat een aantrekkelijk landelijk gebied. Het plan staat nog in de kinderschoenen om ook het overleg met uw gemeente flexibel aan te kunnen gaan.'

Abbing hoopt dat de gemeente meewerkt aan een woningbouwplan, net zoals de gemeente Utrechtse heuvelrug dat vorige week deed aan hun kant van het station, door Triodosbank in weerwil van rode contouren en EHS-grenzen toch een kantoor te laten bouwen. 'Het landgoed Reehorst ligt ook buiten de rode contour, maar daarvoor is in de gebiedsvisie wél een forse kantoorontwikkeling gereserveerd. Toch is aan de ontwikkeling voor het Triodos hoofdkantoor wél meegewerkt, wellicht omdat voldoende compensatie van bestaande natuurwaarden plaats zal vinden,' aldus de brief van Abbings raadsman.

Om het verzoek kracht bij te zetten heeft Abbings raadsman de gemeenteraad gisteren nog een extra brief gestuurd, in aanvulling op de eerder pleitnota, die de handen van de Zeister raad nog niet op elkaar kreeg. De jongste brief besluit met de conclusie dat 'het gemeentebestuur wel degelijk de mogelijkheden heeft om het woningbouwplan van de familie Abbing aan de gronden grenzend aan de Rijnwijckse Wetering mee te werken en daarmee het gebied een echte opknapbeurt te verlenen op de grens met het groene buitengebied. De familie Abbing ziet hiertoe goede aanknopingspunten. Hopelijk ziet uw Raad dat ook.'

Het plan van Abbing is niet nieuw, al jaren probeert Abbing het terrein te 'ontwikkelen', tot nog toe zonder succes. In de gebiedsvisie mag Abbing ten zuidwesten van het station -in zone 5, rond de eigen kwekerij– in de toekomst overigens wel bouwen, al stelt de gebiedsvisie daar wel voorwaarden aan: 'Mogelijke ontwikkelingen zijn een restaurant of hotel met een groentetuin, een hospice, een begeleid wonen-project met dagbesteding op de kwekerij. Ook een woonproject in collectief-particulier opdrachtgeverschap behoort tot de mogelijkheden.'