Maarsbergen

ZH: meer huizen bouwen om Wolfswinkel te houden

In een noodklokbrief doet ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug een laatste beroep op de gemeenteraad om het Maarsbergse bedrijventerrein aan te laten leggen. Dat kan volgens de ondernemersvereniging door het bouwen van meer woningen.

Zakelijk Heuvelrug vindt de aanleg van het bedrijventerrein van Wolfswinkel in Maarsbergen een noodzaak, anders dreigt 'onherroepelijk verlies van de lokale werkgelegenheid'. Dat geldt volgens ondernemersvoorzitter De Vogel voor een aantal kleinere bedrijven, maar ook voor Wolfswinkel zelf: 'De gevolgen zijn dat bovengenoemde bedrijven, maar ook de firma Wolfswinkel, goed voor 50 arbeidsplaatsen, mogelijk vertrekt, aldus een ingezonden open brief.

Eerder zinspeelde Wolfswinkel zelf ook al op een vertrek naar een andere gemeente. De besluitvorming rond het bedrijventerrein pingpongt al een aantal jaren heen en weer, maar dreigt door geldtekort nu toch niet door te gaan. Wolfswinkel zelf zou het bedrijventerrein van rond de vijf hectare aanleggen, met de inkomsten van verkoop van woningen op het te verlaten huidige bedrijventerrein. Maar om de verwachte toename van het verkeer hoofd te bieden moet de gemeente ook de infrastructuur rond Maarsbergen opwaarderen tot rondweg. Daar is geen geld meer voor.

In een poging tot compromis stelden VVD en D66 vorige week nog 'knarsetandend' voor om dan maar 18 in plaats van 12 woningen toe te staan. Daarmee zou de aanleg de gemeente geen €1,7 maar €1,3 miljoen kosten. Bovendien zouden die kosten volgens VVD en D66 pas vanaf 2017 gaan lopen. Dat was tegen het zere been van de wethouders Boonzaajer en Van Dongen, die het uitgavenpatroon van de gemeente proberen in te dammen.

Wethouder financien Van Dongen zei het 'heel erg moeilijk te vinden', gezien het begrotingstekort van vier miljoen, dat nog oploopt'. 'En als ik dan kijk naar het weerstandsvermogen en onze schuldpositie, en de transitie die er nog aankomt, vind ik het moeilijk om hier positief over te zijn. Ik hoor: het is pas in 2018; Nee, de positie van de gemeente is zodanig dat we een sluitende meerjarenbegroting nodig hebben. Dus u kunt niet vooruitschuiven.'

Ook PvdA/GroenLinks en SGP zien weinig in het plan, terwijl oppostiepartij SP van begin af al bezwaar heeft tegen het hele plan. 'Geld steken in een project voor een ondernemer, dat klopt niet. Waar komt dit vandaan, om ineens zo gul te zijn,' aldus SP-voorman Jasper van Geijtenbeek. BVH-raadslid Streekstra heeft bovendien bezwaar tegen het argument dat door woningbouw en vervolgens bevolkingsaanwas het voorzieningeniveau van het kleine Maarsbergen op peil blijft. 'Stenen copuleren niet, daar heb je andere dingen voor nodig.' Volgens Streekstra zit de gemeente door de 'glijdende schaal' nu 'in de puree.' Streekstra: 'Hiermee krijgt de komende generatie een financieel probleem op zijn bord.

Volgens ondernemersvoorzitter De Vogel kan het probleem worden opgelost door het aantal woningen op te schroeven naar 35, iets wat het CDA van begin af aan nastreeft. Meer woningen stonden overigens ook in de oorspronkelijke plannen geschreven, maar dat aantal is onder kennelijke druk van omwonenden en belanghebbenden in een geheime vergadering in 2013 teruggebracht naar 12 en nu dus 18. De Vogel: 'De oplossing is eenvoudig. In plaats van de voorgestelde 18 woningen is met 35 woningen woningen het plan te realiseren zonder een euro gemeenschapsgeld.'