Ingezonden

Zakelijk Heuvelrug luidt de noodklok

(ingezonden door Zakelikk Heuvelrug)

Zakelijk Heuvelrug luidt de noodklok. ZHR roept de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug op knopen door te hakken. Al jaren wordt gewacht op een besluit van de lokale politiek om beleid dat is vastgesteld ten uitvoer te brengen. Ook nu weer dreigt vertraging, met alle gevolgen van dien.

Een aantal bedrijven in Utrechtse Heuvelrug wordt momenteel gedoogd. Oplossing is verhuizen naar het bedrijventerrein bij Maarsbergen of vertrekken. Vertrek betekent onherroepelijk verlies van lokale werkgelegenheid. Zowel gemeente als provincie hebben jaren geleden vastgesteld dat ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen binnen de provincie maar heel beperkt mag plaatsvinden. Slechts een klein aantal locaties, waaronder Maarsbergen is aangewezen als  ontwikkelingslocatie.

Struikelblok nu blijken de kosten voor het aanpassen van de wegen rond Maarsbergen. Vandaag de dag perst zowel vracht- als sluipverkeer zich door
de smalle Haarweg in Maarsbergen, waar ook kinderen fietsen onderweg naar school. Een gevaarlijke situatie, waar zo snel mogelijk een eind aan moet
komen.

Ideaal is een knip, waardoor het centrum van Maarsbergen wordt ontlast van het gevaarlijke verkeer dat wordt omgeleid, inclusief een nieuw stoplicht
aan de provinciale weg. De kosten hiervoor bedragen 1,9 miljoen euro, geld dat de gemeente simpelweg niet heeft. De oplossing is echter eenvoudig. In
plaats van de nu voorgestelde bouw van 18 woningen is met 35 woningen het plan te realiseren zonder één euro gemeenschapsgeld.

Alternatief is alles op de lange baan schuiven, zoals nu dreigt. De gevolgen zijn dat bovengenoemde bedrijven, maar ook de firma Wolfswinkel, goed voor
50 arbeidsplaatsen, mogelijk vertrekt. Het beoogde bedrijventerrein wordt dan een camping. Vracht-, sluip- en extra recreatief verkeer in het weekend
van en naar de camping blijft zich door de smalle Haarweg persen. Zakelijk Heuvelrug roept de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug op:
"Neem uw verantwoordelijkheid. Voer de plannen uit die u zelf hebt vastgesteld. Zorg voor een verantwoorde financiering bijvoorbeeld middels realisatie van 35 in plaats van de nu voorgestelde 18 woningen. Zorg voor behoud van werkgelegenheid. Zorg ervoor dat bedrijven die nu in de knel zitten en niet weg hoeven.
Zorg dat kinderen in Maarsbergen veilig naar school kunnen".

Namens het bestuur van Zakelijk Heuvelrug.
(Bas de Vogel, Voorzitter)