Heuvelrug

Wethouder gaat crowdsourcen, want geld is op

De nieuwe Heuvelrugwethouders houden de hand strak op de knip. Geen nieuw geld uitgeven, er is al teveel geleend. Voor nieuwe besparingen wil de nieuwe wethouder nog deze nazomer naar creatieve besparingsideeen vissen, bij de eigen inwoners:  crowdsourcing

In meerdere gevallen reageerden de nieuwe Heuvelrugwethouders de laatste weken opvallend beslist op wensen van raadsleden. 'Ik moet u deze motie ontraden,' aldus de wethouders Veldhuizen, Van Dongen en Boonzaaijer, nadat raadsleden over hun hart streken en extra geld wilden toveren voor goede zaken. 'Wat u wilt kan, maar dan moet de OZB met een procent omhoog. Of we moeten een zwembad sluiten,' aldus de nieuwe wethouder financien, Jan Willem van Dongen, op de zoveelste poging een omstreden bedrijventerrein in Maarsbergen te helpen financieren.

De reden is simpel: geldgebrek. Eigenlijk was dat geld al wat langer op, maar dat hebben vorige gemeenteraden en wethouders de afgelopen jaren opgelost door te lenen. Met als gevolg dat er veel teveel is geleend, blijkt nu uit een niet mis te verstaan accountantsrapport dat gisteren vrijkwam. Een dag eerder al kwam het resultaat uit van een stresstest, die aantoont dat Heuvelrug in bijna alle rekenmethodes door rode stoplichten raast.

Nieuws is dat niet, in onderzoeken kwam Heuvelrug de laatste jaren wel vaker op bedenkelijke posities terecht bij vergelijkingen. Nieuw is wel het besef dat het licht erg hardnekkig op rood staat, zoals wat omfloerst staat opgeschreven in de laatste financiele rapportage: de kaderbrief: 'Het beeld wat is ontstaan over de financiële situatie van gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt bevestigd in de stresstest.' De nieuwe wethouder financien Van Dongen zegt dat concreter: 'Deze gemeente heeft wel erg veel geleend.'

Om de nieuwe, behoudende koers een goede start te geven zijn de door ex-wethouder Homan verwachte tekorten in mei alvast opgehoogd met een miljoen. Kort daarna zijn -met terugwerkende kracht- nog andere verliezen genomen, waardoor de eerdere groene cijfers van Homans jaarrekening 2013 ineens rood kleuren. Volgens de ambtenaren financien -overigens diezelfde die ook Homan van groene cijfers voorzagen- blijft het voorlopig hierbij; de jongste mee- en tegenvallers aangekondigd in de meicirculaire van de Rijksoverheid heffen elkaar ongeveer op.

Wat rest is nog altjd een fors tekort, dat oploopt van bijna €4miljoen volgend jaar tot €5miljoen in 2018. Daar moeten bezuinigingen tegenwicht aan geven en daarvoor gaat de nieuwe wethouder in augustus en september te rade bij de inwoners. Van Dongen heeft hiervoor een adviseur uit Heemskerk in de arm genomen, maar hoe de crowdsourcing precies in zijn werk gaat is ook voor Van Dongen nog niet helemaal duidelijk. 'Er komt een website waarop inwoners keuzes kunnen maken. Raadsleden en sleutelpersonen in de gemeente gaan burgers hierop attenderen, via de social media.'