Ingezonden

Provincie Utrecht krijgt Regionale Uitvoeringsdienst

PERSBERICHT (ingezonden door prov Utrecht)

Provincie Utrecht krijgt Regionale Uitvoeringsdienst
Samen zorgen voor een veilige en leefbare regio

Saskia Borgers, directeur van de nieuwe RUD Utrecht, presenteerde op maandag 30 juni de organisatie aan de pers. Zij deed dat samen met de wethouder Milieu van de gemeente Lopik, de heer G. Spelt en twee milieuhandhavers. Gezamenlijk vertelden zij over het ontstaan van de nieuwe organisatie, het belang ervan voor de regio en over de aard van de werkzaamheden. De nieuwe organisatie verstrekt voor de provincie en de aangesloten gemeenten omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Op die manier wordt de milieuveiligheid in de regio geoptimaliseerd en worden risico’s beperkt. De presentatie vond plaats bij het afvalbrengstation van de gemeente Lopik. Een bijzondere plek waar de activiteiten van de nieuwe organisatie goed tot uitdrukking komen

Vergroten van de veiligheid
Kunnen we in de provincie Utrecht een milieuramp voorkomen? Of een brand vergelijkbaar met die in Moerdijk? Je kunt nooit iets uitsluiten, maar met elkaar kun je er wel alles aan doen om die kans zo klein mogelijk te maken. Om die reden zijn de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken ondergebracht in één organisatie. De De RUD Utrecht werkt in opdracht van elf gemeenten en de provincie Utrecht. De organisatie, waar 130 mensen werkzaam zijn, verstrekt omgevingsvergunningen en ziet erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Als dat nodig is, wordt er handhavend opgetreden. Daarnaast wordt toezicht gehouden op natuurwetten, de drinkvoorraad, de veiligheid van 130 zwembaden, vijftig vuurwerkevenementen en honderd bodemsaneringen per jaar.
Door het samenbrengen van alle milieutaken in één organisatie wordt een intensievere samenwerking gerealiseerd. Dat verhoogt de kwaliteit en daarmee de veiligheid in de regio.
Naast de provincie Utrecht zijn de andere elf deelnemende partijen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.

Beperken van risico’s
Saskia Borgers, directeur van de RUD Utrecht: “Ook in onze adviserende rol zetten wij onze deskundigheid actief in. Bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Onze inzet is gericht op het beperken van risico’s. Daarmee dragen wij bij aan het waarborgen van een veilig en leefbaar Utrecht. Er wordt nauw samengewerkt met de brandweer, politie en waterschapen.

Waarborgen van veiligheid
Een commissie onder leiding van oud-burgemeester Mans van Enschede adviseerde in 2008 de toenmalige minister van Milieu om over te gaan tot regionaal georganiseerde uitvoeringsdiensten. Aanleiding vormden de rampen in Enschede en Volendam maar ook recente incidenten bij risicovolle bedrijven zoals in Moerdijk. Door niet alleen het verlenen van vergunningen maar ook het toezicht en de handhaving vanuit één plek in plaats van verschillende gemeenten te organiseren, worden de lijnen korter en is de kennis gebundeld. Dat vergroot de daadkracht.