Driebergen

Triodos mag toch weer wel op eigen grond parkeren

De gesprekken over de toekomst van Hoofdstraat 26 duren te lang, zegt de nieuwe wethouder. De nieuwe Triodosbank mag daarom gewoon op eigen grond parkeren. Maar liefst wel ondergronds. Of half ondergronds.

Dat zegt de nieuwe wethouder Veldhuizen van de gemeente Heuvelrug. Van zijn voorganger -Bert Homan- moest Triodos juist een parkeerplaats aanleggen op snelwegboerderij Hoofdstraat 26, naast de oprit naar snelweg A12 en net buiten landgoed de Reehorst, waar Triodos een groot kantoor bouwt.

Ex-wethouder Homan hoopte daarmee zijn ambitieuze plannen voor de boerderij en zeven hectares te kunnen schragen. Het gebied rond de boerderij  is al in de vorige eeuw aangekocht door de gemeente Driebergen en moest een duurzaam visitekaartje worden, met energieprojecten bovenop een verdiepte parkeergarage.

Maar volgens de nieuwe wethouder Veldhuizen wordt dat plan ‘wel erg ingewikkeld’ nu de gemeente al bijna de helft van terrein tot 2020 moet afstaan aan Prorail, dat er machinerie wil laten opslaan en een bezinkbassin wil aanleggen. ‘Daar kunnen we geen nee tegen zeggen, ander snijden we onszelf in de vingers. Dan moeten ze zoeken naar andere locaties verder weg, en zou de aanleg van het station nog langer duren, meer overlast geven en duurder worden,’ zegt Veldhuizen. ‘Maar dat betekent ook dat parkeren op Hoofdstraat 26 voorlopig niet kan en als je Triodos wil toestaan, moet je ze ook het parkeren gunnen.’

Daarom wil Veldhuizen de Triodosbank gelegenheid geven een parkeerplaats aan te leggen op eigen grond. Volgens een brief van het college van benw zou dat moeten gebeuren onder het te bouwen nieuwe kantoor aan de rand van het landgoed, of half verdiept buiten het landgoed. Ook mag Triodos geen korte toegangsweg vanaf station en Odijkerweg aanleggen, die weg moet juist weer wel over Hoofdstraat 26 voeren.

Triodos wil zelf liefst  een bovengrondse parkeerplaats aanleggen voor ruim vierhonderd auto’s, onder een nog aan te leggen beukenbosje op een weide aan de rand van het landgoed. Dat plan kwam er nadat bleek dat het oorspronkelijk plan van de provincie Utrecht om naast het nieuwe station Driebergen-Zeist  -klaar in 2020- een grote, verdiepte parkeergarage te bouwen voor elfhonderd auto’ s te duur en te ingewikkeld bleek.

Dat wordt uiteindelijk -na jarenlange onderhandelingen met overheden, de NS, grondeigenaren en investeerders, waaronder de Triodosbank- gewoon een bovengrondse parkeergarage voor 450 auto’s. Werkzaamheden aan die garage moeten komend jaar beginnen. Triodos wil vlak ernaast op eigen grond een eigen parkeerplaats aanleggen, liefst op maaiveld, volgens de bank omdat deskundigen menen dat graven in het kwetsbare landgoed de grondwaterstromen verstoort.

Wethouder Veldhuizen wil  het participatietraject voor de toekomst van Hoofdstraat 26 overigens nog wel doorzetten. Onder Homans bewind was de gemeente een inspraakprocedure over de toekomst van de boerderij gestart, dat vorig jaar werd ingehaald door de wensen van eerst de Nationale Politie en nu dus ook Prorail. ‘Ik heb eerder gezegd dat we de stekker uit de praticipatie trekken, maar dat is wat kort door de bocht geweest,’ aldus Veldhuizen, die de inspraak wel wil beperken tot het deel achter de boerderij na 2020, omdat het voorterrein al bestemd zou zijn overtuin te worden van landgoed Bloemenheuvel, aan de overkant van de Hoofdstraat.