Heuvelrug

Gebouw is helemaal niet zoek

Het jongste accountantsrapport over de gemeente Heuvelrug liegt er niet om. Maar het klopt ook niet overal, zeggen de wethouders.

In vergelijking met voorgaande accountantsrapporten is de jongste versie -over 2013-  goed leesbaar en ongemeen kritisch. De accountant keurt de jaarrekening van de gemeente uiteindelijk wel goed, maar pas nadat hij een redelijk indrukwekkend lijstje gebreken opsomt. Meest opvallend daarin zijn de verder verslechterde schuldpositie van de gemeente en zeventien 'controleverschillen', ter waarde van in totaal – € 952.000. De conclusie: 'Het voorspellend vermogen van gemeente Utrechtse Heuvelrug moet worden verbeterd. We concluderen dat gemeente Utrechtse Heuvelrug onvoldoende zowel de lasten als de baten kan inschatten.'

Kenmerkend daarvoor is de constatering dat de gemeente de waarde van haar onroerend goed niet kent. In een geval was een huis zelfs gewoon zoek: een slagerij aan de Van den Boschstraat, een straat met veel historische, waardevolle panden in het oude dorp van Amerongen. Het pand -winkel, woonhuis met erachter een grote tabakschuur- geldt als industieel erfgoed. 'Gedurende onze controle hebben wij geconstateerd dat u in het bezit bent van een pand dat niet bekend was binnen uw organisatie. Dit pand diende als gevolg van een lagere marktwaarde afgewaardeerd te worden met € 436.000,' aldus het rapport van de accountant.

Dat klopt niet, zegt wethouder Veldhuizen. Mogelijk dat de accountant iemand op het gemeentehuis heeft gesproken die het bezit van het pand niet kende, maar het pand staat wel gewoon in de boeken. 'Alleen voor teveel geld. Vandaar dat we het hebben afgewaardeerd.' Mogelijk, zegt wethouder financien Van Dongen, is het zoekgeraakte huis een gevolg van politieke beslommeringen na de verkiezingen, waarvoor ambtenaren werden ingezet die daarom geen tijd meer hadden voor de accountant. 'De accountant werd niet goed bediend.' 

Door de extra afwaardering is de jaarekening 2013 -onder de vorige wethouder nog met zwarte cijfers afgesloten- met terugwerkende kracht in rode cijfers beland; een plus van twee ton is nu een min van twee ton. Wethouder Van Dongen zegt de constateringen van de accountant te herkennen. 'En ik zal voorstellen doen om dat te verbeteren. We hebben een aantal zaken in jaarrekening -waarvan ook de accountant nu beweert dat ze niet goed zijn- al extra afgewaardeerd. Dus dat vond ik zelf al. Maar wel juist dat de accountant daar de vinger oplegt.'

Van Dongen is het ook eens met de constatering van de accountant over de capaciteiten van de gemeentelijke organisatie. Daarin wil Van Dongen gaan schuiven. 'Dit is niet het voorspellend vermogen dat ik graag zie. Dat moet ik omzetten in een organisatieverandering.'  Van Dongen -die zegt 'altijd te schrikken van accountantrapporten'  heeft overigens ook kritiek op de accountant. 'Je ziet accountants steeds strenger worden. Ik verbaas me dat er dingen in staan waarvan ik denk: dat had je eerder mogen melden. Dan had ik niet als nieuwbakken wethouder forse maatregelen hoeven nemen, en een jaarrekening die niet eens meer sluit.'

Uiteindelijk, zeggen de wethouders, mogen we blij zijn dat de gemeentelijke financien nu reeel in beeld zijn. Van Dongen verklaart de verschillen door een wisseling van de politieke wacht: 'Het zijn soms politieke beslissingen die een rekening anders kleuren, dus dat heeft misschien wel iets met een andere wethouder te maken. Maar hier sta ik, en dit zie ik.' Wethouder Boonzaaijer: 'We willen allemaal hetzelfde: een reeel uitgangspunt schetsen. Als je zaken te hoog in de boeken hebt staan, dan maakt dat het alleen maar ingewikkeld. Dus doe maar realistisch, dat helpt'.

Dat de cijfers nu wel hard en reeel zijn wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Zo viel afgelopen week ook de jaarlijkse brief van de Wijkse accountant Leo Verhoef weer ongevraagd in de bus van de gemeente. Verhoef heeft het laatste decennium naam gemaakt als onvermoeibaar strijder tegen afdelingen financien van gemeenten en provincies, plus hun accountants. Die produceren volgens hem allemaal onbetrouwbare en misleidende stukken. In zijn jongste brief constateert Verhoef dat de jaarrekening van Utrechtse Heuvelrug ook dit jaar weer misleidend is. 'In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 3,9 miljoen (berekening). Er wordt dus € 3,7 miljoen verzwegen.'