Ingezonden

College Bunnik bezoekt Biga Groep

Zeist, 10 juli 2014

(ingezonden door Bigagroep)

 

College Bunnik bezoekt Biga Groep

 

Dinsdag 8 juli – Burgemeester Hans Martijn Ostendorp bezocht samen met de gemeentesecretaris en de wethouders het re-integratiebedrijf Biga Groep. Met de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 ingevoerd wordt is het college benieuwd naar het bedrijf Biga Groep en hun visie daarop. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen.

Het bezoek was onder de indruk van de veelzijdigheid van Biga Groep. Wethouder Eijbersen bezoekt dit bedrijf regelmatig. ‘Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s ook bekend met Biga Groep zijn. De gemeenten moeten er straks voor zorgen dat mensen werk krijgen en het inkomen aanvullen als mensen niet helemaal het minimumloon kunnen verdienen. Dit gaat veel verandering betekenen’.

Oproep gemeentes en organisaties
Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een arbeidshandicap. Er komen geen nieuwe mensen op de wachtlijst bij Biga Groep maar mensen met een arbeidsbeperking moeten bij reguliere werkgevers aan de slag. Directeur Biga Groep, Gerhard ten Hove, roept naast alle organisaties in de regio, de gemeentes op: ‘Jullie hebben veel werk dat met de juiste begeleiding heel geschikt is voor deze mensen. Denk aan plantsoenonderhoud, schoonmaken van gemeentehuizen, sporthallen, etc. of de catering op diverse locaties. Dus gemeentes reserveer in de toekomst dit soort werk voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Biga Groep kan weer een belangrijke rol spelen in de uitvoering hiervan.’

Kansen
De Participatiewet biedt ook organisaties en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Bunnik veel kansen. Belangrijk is dat meer bedrijven in Bunnik openstaan voor de inzet van deze waardevolle arbeidskrachten.  De burgemeester benadrukt dat de werkgevers een bepalende rol vervullen in gemeentelijk beleid maar zeker ook in de uitvoering van de Participatiewet.

 

Biga Groep is de ondernemende organisatie in Midden Nederland die voor vijf gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uitvoert. Doelstelling van deze wet is het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Ook bieden zij trajecten aan andere groepen die moeilijk aan een baan komen. Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht.