Maarsbergen

Groen licht voor Wolfswinkel

Een verdeelde gemeenteraad heeft zojuist -met grote tegenstellingen en gemengde gevoelens- groen licht gegeven voor de aanleg van een bedrijventerrein en een woonwijkje, voor het Maarsbergse straatveegbedrijf Wolfswinkel.

Met het aannemen van de motie mag Wolfswinkel een nieuw bedrijventerrein aanleggen in Maarsbergen-Oost, aan het einde van de Haarweg. Wolfswinkel draagt tegelijkertijd zes ton bij aan de opwaardering van de omliggende wegen tot rondweg, om de verkeersdruk op Maarsbergen te verlichten. Om het hele plan te betalen mag Wolfswinkel achttien woningen bouwen op een te verlaten bedrijfsterreintje aan de overkant van de Haarweg, waar het bedrijf nu zit.

De gemeente betaalt €1,3 miljoen mee aan de opwaardering van de wegen Rottegatsteeg en Griftdijk. Dat was voor de fracties van SP, BVH, SGP en PvdA/Groenlinks -samen een minderheid van dertien stemmen- te veel geld. Ook de wethouders Boonzaaijer en Van Dongen bleken niet bijster blij met de nieuwe uitgave, die de al forse bezuingingsopgave met een jaarlast van €80.000 verhoogt. 'Maar we zullen de motie uitvoeren,' aldus wethouder financien Van Dongen.

De tegenstemmers noemden het besluit een doordenderende trein of repten van een tunnelvisie. SP-voorman Van Geijtenbeek meende dat de gemeente nu geld gaat uitgeven dat er helemaal niet is. 'Omdat  we vriendjes willen blijven met ondernemers, de rest lijkt hier van ondergeschikt belang. Ik voorspel dat dit grote problemen gaat opleveren voor andere dingen die moeten gebeuren. Ik vind dit schokkend.'

D66, VVD, CDA en CU -met zestien stemmen een meerderheid- stemden voor de motie omdat het plan volgens hen de verkeersveilgheid in Maarsbergen verbetert, ondernemers aan bedrijfsruimte helpt en de gemeente er halve toezeggingen mee zou inlossen. 'We hebben verwachtingen gewekt en als gemeente moeten we consistent zijn,' aldus D66-woordvoerder Hak.

VVD-raadslid Van der Zee zei te verwachten dat het plan desondanks goed afloopt: 'Als je iets investeert krijg je er ook iets voor terug. En missschien dat in de toekomst de financiele positie van de gemeente iets beter is.' Dat was tegen het zere been van SGP-fractieleider Van den Brink, die alle voors en tegens op de weegschaal had gelegd. 'En dan zie je dat we van de negatieve effecten zeker zijn en de positieve effecten er misschien komen. En dan slaat de balans bij mij verkeerd door.' 

Een waarschuwing was er ook nog van wethouder Boonzaaijer, die gedwongen wordt €650.000 uit het algemene budget voor wegenonderhoud te halen, waar vorig najaar al €2 miljoen uit verdween voor de verbouwing van de Driebergse Hoofdstraat, waar Boonzaaijer als raadslid destijds nog fel tegen ageerde: 'Dat potje is voor het onderhoud van bestaande wegen en niet voor investering en vernieuwing van wegen. Na de Hoofdstraat zit daar nog maar heel weinig in dat potje en als ik daar nu nog €650.000 aan moet ontrekken schuift het regulier onderhoud van noem maar een straat op de Heuvelrug gewoon weer verder op.'

Of het plan doorgaat is overigens nog afhankelijk van een groot aantal onderzoeken, een wijziging van het bestemmingsplan en van goedkeuring door de provincie. Door omwonenden werden verder juridische procedures aangekondigd vanwege het gebrek aan onderzoek naar de hydrologische effecten voor de nieuwbouw van woningen en bedrijven in het kwestbare gebied. Bovendien zou volgens een andere inspreker het plan vanwege de aanwezigheid van dassen op het terrein juridisch geen stand houden.

Lees ook: Nu ook nog dassen op terrein Wolfswinkel