Maarsbergen

Nu ook nog dassen op terrein Wolfswinkel; UPDATED

Stiefelhagen jonge dassen

Behalve met verkeersproblemen en financiele perikelen krijgt het toekomstig bedrijventerrein van Wolfswinkel in Maarsbergen ook nog te maken met natuurbeschermers; UPDATED

Vanavond spreekt de vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) de gemeenteraad toe over een dassenfamilie die het terrein als leefgebied gebruikt. Daarmee zou het terrein een beschermde status krijgen, inclusief extra procedures en daaraan verbonden consequenties voor de bestemming van het terrein, verwacht MMN.

Voorzitter Zweekhorst wil voordat hij de gemeenteraad vanavond toespreekt liever niet teveel loslaten, maar zinspeelt al wel op een juridische strijd tegen de bestemming van het terrein als industriegebied. 'Er ontstaan mogelijkheden om de procedure succesvol aan te vechten bij de rechtbank en het kan maar zo zijn dat MMN dit niet zal nalaten.' aldus Zweekhorst.

Dassen spelen ook een rol bij de uitbreidng van het Amerongse bedrijventerrein en de ontwikkeling van een landgoed op de Driebergse Woerd foto: Stiefelhagen

Omwonenden en natuurclubs vechten al sinds de planvorming in 2011 tegen uitbreding van het bedrijventerrein, maar hun argumenten spelen vooralsnog een bijrol. De strijd spitst zich momenteel toe op de verkeersoverlast die Maarsbergen zal ondervinden als het industriegebied er inderdaad komt. Om het dorp daarbij te ontzien zouden bestaande uitvalswegen worden verbreed tot rondweg, maar daar is eigenlijk geen geld voor.

Een oplossing zou zijn Wolfswinkel toe te staan meer woningen te laten bouwen op het te verlaten terrein waar zijn veegwagens nu nog staan, zodat de rondweg (€1,7 miljoen) uit de meeropbrengst betaald kan worden, maar daar bestaat bij met name VVD en D66 weerstand tegen.

Wat precies de bezwaren zijn tegen meer huizen is nog altijd onduidelijk. De vergadering waarin het oorspronkelijke plan met 54 woningen werd gedownsized tot een plan met 12 woningen -later werden het er toch weer 18-  vond om onbekende redenen vorig jaar plaats achter gesloten deuren.

Alleen het CDA pleit met enige regelmaat en in de openbaarheid voor de bouw van meer huizen. Volgens voormalig wethouder Van Oostrum (D66) -die daarmee zowel binnen het voormalige college als binnen haar partij een minderheidstandpunt innam- kan Maarsbergen de bevolkingsaanwas goed gebruiken, om het voorzieningeniveau op peil te houden.

Achter de schermen wordt inmiddels druk gerekend hoe de rondweg nog wel gefinancierd kan worden. Volgens VVD en D66 gaan die kosten pas spelen vanaf 2017 en is er dan wellicht wel geld genoeg. Bovendien vindt de VVD dat de provincie moet meebetalen aan de rondweg.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft wethouder financien Van Dongen berekend dat de bedrijven (10 stuks) plus de nieuwbouwwoningen (18) jaarlijks een extra €35.000 aan belastingen het gemeentelaadje inbrengen. De wethouder waarschuwt de raad wel dat dat geld nodig is voor structurele onderhoudstaken. 'De in beeld gebrachte baten bieden daarmee geen extra dekkingsmiddelen voor nieuw beleid.'

Het familie bedrijf Wolfswinkel zelf heeft de gemeente in het voorjaar gevraagd om duidelijkheid, omdat door alle uitstel het bedrijf de rentelasten niet lang meer zou kunnen opbrengen. Als er geen duidelijkheid komt over het plan, of het bedrijventerrein teveel beperkingen opgelegd krijgen,  dan zegt Wolfswinkel naar een ander bedrijventerrein te verhuizen, waarschijnlijk buiten de gemeente Heuvelrug.

UPDATE:
Zojuist rolde er een nieuw berekening binnen over de extra belastinginkomsten als gevolg van de aanleg van bedrijventerrein en woonwijkje. De nieuwe berekening  is opgehoogd met zes woningen die Heuvelrugwonen op een belendend perceel wil bouwen plus een onbekend aantal nieuwe bedrijven.

Het totaal aan extra inkomsten komt in de nieuwe berekening op €50.000, waarvan het leeuwendeel van in de toekomst wordt opgehoest door bedrijven. Met een gezamenlijke waarde van €12 miljoen betalen die jaarlijks bijna €30.000. De woonhuizen betalen samen €10.000,  en de laatste €10.000 ontvangt de gemeente via een hogere algemene uitkering van de rijksoverheid.

Vanavond komt mogelijk ook een brief aan de orde van landgoed Kombos, dat aan meerdere zijden grenst aan het nieuwe bedrijventerrein. Volgens de eigenaar van Kombos is nog altijd onvoldoende rekening gehouden met grondwaterstromen in het kwetsbare gebied en zou er voordat de gemeente plannen smeedt eerst onderzoek moeten doen naar de waterhuishouding.

Als de gemeente dat nalaat zouden de woningen, het bedrijventerrein en de nieuwe infratsructuur volgens Kombos alleen aanleged en gebouwd mogen worden op met verhoogde zandbedden, met alle kosten van dien.