Gemeente

Participatie bij bezuinigingsproces door middel van crowdsourcing

Persbericht Juli 2014

(ingezonden door gemeente Utrechtse heuvelrug)

 

Gemeente vraagt inwoners en andere belanghebbenden om mening en ideeën

 

Participatie bij bezuinigingsproces door middel van crowdsourcing

 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om inwoners en andere belanghebbenden actief te betrekken bij het sluitend maken van de begroting 2015. Het college gaat dit doen via “crowdsourcing”. Dit is een methode waarbij je het publiek inschakelt om bijvoorbeeld nieuwe ideeën aan te dragen en al bestaande ideeën te toetsen..

 

Hoe gaat de gemeente dit middel inzetten?

In aanloop naar de verkiezingen heeft het vorige college een raadsinformatiebrief opgesteld met daarin mogelijke bezuinigingen en verhogingen van inkomsten voor een bedrag van 5 miljoen euro. Het college wil graag de mening van inwoners en andere belanghebbenden horen over de voorstellen en staat ook open voor andere suggesties vanuit de samenleving. De voorstellen worden voorgelegd aan een zo breed mogelijke groep inwoners, ondernemers en organisaties. Op deze manier krijgt het college een beeld: achter welke bezuinigingen of inkomstenverhoging staan inwoners en andere belanghebbenden wel en achter welke niet.

 

Het is de eerste keer dat het college deze vorm van participatie gebruikt in aanloop naar de begroting. Gezien de beperkte tijd (augustus-september 2014) wordt dit jaar een online begrotingswijzer gebruikt. Het is de bedoeling dat dit in volgende jaren verder wordt uitgebouwd zodat iedereen die dat wil maximaal invloed kan uitoefenen op de besluitvorming over de begroting.

 

Wanneer en hoe worden inwoners/ondernemers enz. benaderd?

Vanaf half augustus tot eind september kan iedereen online aan de slag met de begrotingswijzer. Via de gemeentelijke website, facebook, twitterberichten en het Gemeentenieuws wordt iedereen die belangstelling heeft opgeroepen om deel te nemen. Ook diverse intermediairs (maatschappelijke organisaties, raadsleden enz.) worden gevraagd om hun netwerk te benaderen om deel te nemen. Inwoners en anderen die niet over internet beschikken, kunnen op verzoek een papieren versie ontvangen.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

In oktober worden alle uitkomsten en suggesties bekeken, doorgerekend en gebruikt als input voor de begroting 2015. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad welke bezuinigingen/inkomstenverhogingen uiteindelijk verwerkt worden in de begroting. Hierbij worden de uitkomsten van de participatie nadrukkelijk betrokken.