Gemeente

Aanpak historische bodemverontreiniging centrum Doorn en Driebergen

PERSBERICHT  (ingezonden door gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Aanpak historische bodemverontreiniging centrum Doorn en Driebergen

DOORN –In het centrum van Doorn aan de Acacialaan en in Driebergen aan de Traaij zijn door activiteiten van chemische wasserijen in de 70’er en 80’er jaren redelijk forse historische bodemverontreinigingen ontstaan. Dit is onlangs na uitgebreide bodemonderzoeken door de Stichting Bosatex vastgesteld. Deze historische bodemverontreinigingen vormen geen acute risico’s voor de gezondheid.

De verontreiniging liggen – behalve in het directe gebied rond de wasserijen – diep in de bodem, tussen de 5 tot 24 meter beneden maaiveld. Onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor – behalve in een klein gebied rond de wasserijen – geen blootstelling aan de verontreiniging plaatsvindt en dus geen gezondheidseffecten te verwachten zijn. Op basis van binnenlucht- en drinkwateronderzoek worden ook in het directe gebied rond de wasserijen in Doorn en Driebergen geen gezondheidseffecten verwacht.

De verontreiniging op beide locaties is als spoedeisend beoordeeld vanwege de omvang ervan en mogelijke risico’s bij verdere verspreiding. In de loop der jaren is de verontreiniging in Doorn verspreid onder de Amersfoortseweg, in de richting van de parkeerplaats van Albert Heijn, door naar het gemeentekantoor. In Driebergen is de verontreiniging verspreid vanaf de bron onder de Traaij richting de oude begraafplaats aan de Traaij. Op beide locaties zijn op dit moment nog wasserijen actief. Door verbeterde apparatuur en het verbinden van strikte voorwaarden aan het gebruik van chemische stoffen is er al meer dan twintig jaar geen sprake meer van vervuiling door de chemische wasserijen.

In de afgelopen periode is voor deze verontreinigingen in samenspraak met de Provincie Utrecht een plan van aanpak voor de sanering ontwikkeld en vastgesteld. Stichting Bosatex zal mogelijk eind dit jaar starten met de bodemsaneringen in het centrum van Doorn en Driebergen. De Stichting Bosatex werkt dit project in samenwerking met de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de GGD regio Utrecht en de ODRU uit. Over deze verontreiniging en de aanstaande sanering worden bijeenkomsten gehouden om betrokkenen en belangstellenden nader te informeren. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd voor:
 Bewoners en ondernemers ter plaatse van de verontreiniging in Doorn op dinsdag 15 juli 2014 van 20.00 uur tot 21.30 uur in de raadszaal van de gemeente, Kerkplein 2 te Doorn
 Bewoners en ondernemers ter plaatse van de verontreiniging in Driebergen op woensdag 16 juli 2014 van 20.00 uur tot 21.30 uur in Nieuw Salem, De Lei 86 te Driebergen
De Stichting Bosatex is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als coördinerend rechtspersoon voor de aanpak van historische bodemverontreiniging voor chemische wasserijen. Landelijk worden circa 300 locaties onderzocht, waarbij na onderzoek circa 40 locaties direct zullen worden behandeld. De chemische wasserijen in Doorn en Driebergen behoren tot deze laatste categorie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P.N.M. Wennekes van Stichting Bosatex. Postbus 10 4060 GA Ophemert Tel.: 0344 65 04 36 @: bosatex@bosatex.nl www.bosatex.nl