Heuvelrug

Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen

Onder stomerijen in Doorn en Driebergen is diep in de grond gif aangetroffen. De komende drie tot zeven jaar jaar moet die diepe grond over een grote opervlakte worden gewassen.

Het gif betreft PER, of per-chloorethyleen, of ook tetrachlooretheen, een stof die wasserijen nog altijd gebruiken, tegenwoordig beheerst en gecontroleerd. Tot twintig jaar geleden spoelde PER echter gewoon uit in bodem en oppervlaktewater. De vervuilingen in Doorn en Driebergen vallen in de categorie ernstig, maar grote gevaren voor de volksgezondheid zijn er volgens de gemeente niet. De grond -tussen een diepte van 5 en 24 meter- wordt de komende drie tot zeven jaar gereinigd.

Dat laat de gemeente weten in een persbericht, op de eigen gemeentepagina's en in een raadsinformatiebrief. De vervuiling is eind april al geconstateerd en via de provincie tot het gemeentehuis gekomen. 'Ongeveer een maandje geleden zijn wij op de hoogte gebracht  Ik kan me voorstellen dat als je in de buurt woont je een beetje schrikt, daarom zijn we nu bezig met informeren en hebben we volgende week twee informatieavonden,' aldus wethouder milieu Hans Nijhof.

De vervuiling in Doorn is het grootst in oppervlakte. De PERs geloosd door stomerij Van Boordt aan de Acacialaan zijn in grondwaterstromen terecht gekomen en in een brede pluim verspreid geraakt via de parkeerplaats AH tot onder het cultuurhuis. Vanwege de grote pluim zal de sanering van de Doornse vervuiling tussen de 4,5 en 7 jaar in beslag nemen.

De vijf huishoudens die direct naast de Doornse bron liggen zijn al eerder in kennis gesteld van de vervuiling. Nog eens 147 adressen liggen boven de pluim, maar blootstelling aan het gif is niet geconstateerd. 'PER is in kleine hoeveelheden al goed te ruiken. Als PER geroken wordt, betekent dit niet dat er direct gezondheidsklachten ontstaan. Als er veel PER in de lucht zit, kan dit irritatie geven aan de ogen en bovenste luchtwegen, zoals keel, neus en mond.Het inademen van hoge concentraties PER kan effect hebben op het centrale zenuwstelsel. Bijvoorbeeld een afname in concentratie en reactiesnelheid.'

In Driebergen ligt de bron van de verontreiniging onder de stomerij van Van Boordt aan de Traaij, de pluim loopt tot onder de Oude Begraafplaats. Drie huishoudens direct naast de bron zijn inmiddels in kennis gesteld, brieven naar nog eens 44 adressen zijn gisteren bezorgd. De verwachting is dat sanering in Driebergen 3 tot 6 jaar gaat duren.

Het wassen van de grond geschiedt de komende jaren, in zones van zestig meter. Eerst wordt de bron van de vervuiling -recht onder de stomerijen- gereinigd, daarna volgt het wassen van de pluim. De provincie begeleidt de sanering, de kosten komen voor rekening van de stichting Bosatex, een in 2008 opgericht samenwerkingsverband van textielreinigers en rijksoverheid. Bosatex onderzoekt sinds stelselmatig onder alle stomerijen en wasserijen

Volgens Bosatex valt de mate van de vervuiling op de beide locaties onder de categorie ERNST. 'Dit houdt in dat er met spoed gesaneerd moet worden om verdere vervuiling te voorkomen. Volgens alle deskundigen bestaat er geen gevaar voor de gezondheid,' aldus Bosatex in de raadsinformatiebrief die beide bodemverontreinigingen omvangrijk noemt. 'De omvang van de verontreiniging, locatie Acacialaan Doorn, neemt jaarlijks met ca. 2.300 m³ toe. Thans worden geen kwetsbare objecten, zoals drinkwatervoorzieningen, bedreigd.'

 

Later meer, als Bosatex terugbelt……….