Heuvelrug

Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren

De vervuilde grond onder de wasserijen in Doorn en Driebergen zal met verschillende technieken worden gesaneerd. De overlast zal beperkt zijn, belooft Bosatex.

Dat zegt ambtelijk secretaris Wennekes van Bosatex, het samenwerkingsverband van overheid en stomerijbranche. Vorige week maakte de gemeente Heuvelrug bekend dat Bosatex afgelopen jaar in Doorn en Driebergen twee gevallen van ernstige bodemverontreiniging heeft aangetroffen, stammend uit de vorige eeuw, direct onder twee stomerijen. Het gif ziet diep in de grond, gezondheidsrisico' s zijn daarom beperkt. Maar de grond moet wel gesaneerd.

Bosatex en zijn onderaannemers zullen diverse technieken gebruiken om de bodem te reinigen, afhankelijk van de mate van vervuiling in de zones rond de vervuilingsbron. De bron zelf -daar bevindt de vervuiling zich nog op geringe diepte- zal waar mogelijk afgegraven worden. 'We zullen voor alle zones met passende oplossingen komen. We beginnen bij de bron, daar zit de grootste vervuiling. De eerste meters graven we af waar we kunnen,' aldus Wennekes.

Verder weg van de bron -waar de verontreiging dieper, tot op 24 meter zit- zal de grond worden geinjecteerd en gefilterd. Injectie geschiedt via peilbuizen, waarin periodiek stoffen de grond in worden gebracht die natuurlijke afbraak stimuleren, precies op de dieptes waar dat nodig is. Tegelijk wordt de grond via de peilbuizen gemonitord. 'Het is lastig utleggen door de telefoon, vandaar dat we dinsdag en woensdag die voorlichtingsavonden hebben. Daar kan iedereen zien en begrijpen waar we wat precies gaan doen.' 

Filtratie gebeurt door een ingenieus systeem verstopt in metalen kasten, die soms jarenlang grondwater opzuigen, reinigen en terug de grond inbrengen, ook weer vergezeld van middelen die de natuurlijk afbraak versnellen. 'Maar filtratie zal beperkt gebeuren, alleen waar dat geen overlast veroorzaakt en efficient is. We willen het graag efficient houden, want dit soort dingen kost een hoop geld.'

Vanavond in Doorn en woensdag in Driebergen maken de technici van Bosatex met tekeningen zichtbaar welke technieken waar precies gebruikt worden. Wennekes: 'Voor ieder deel hebben we een passende oplossing die zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de betrokkenen.' In september volgt een definitief plan van aanpak, in 2015 beginnen de werkzaamheden. Bosatex schat dat de sanering in Doorn 4,5 tot 7 jaar in beslag neemt, en de sanering in Driebergen 3 tot 6 jaar.