Heuvelrug

Welles nietes om overdrachtsdossier

De wisseling van de Heuvelrugse macht is in mei niet vlekkeloos verlopen, blijkt uit een woordenwisseling rond overdrachtsdossiers. Voormalig wethouder Homan is in elk geval de kop van Jut.

Aanleiding is de programmarekening 2013, die onder de vorige wethouder financien -Bert Homan- nog met zwarte cijfers sloot, maar waar de nieuwe wethouder financien -Jan Willen Van Dongen- een half miljoen euro van aftrok, waardoor het vorig jaar met terugwerkende kracht in de rode cijfers terecht kwam.

Hoofdreden daarvoor is een pand in bezit van de gemeente, dat een externe accountant onverwachts in de boeken terugvond, voor teveel geld. Het nieuwe college -dat graag met realistische cijfers zegt te werken- waardeerde het pand terstond met een klein half miljoen af.

Vragen over het zoekgeraakte pand van de oppositionele VVD-fractie wist de nieuwe wethouder Van Dongen (D66) vorige week echter niet afdoende te beantwoorden. Volgens Van Dongen lagen de redenen in het verleden en had hij van voorganger Homan (VVD) niets gehoord over het pand, over helemaal niets zelfs. 'Ik heb mijn voorganger niet gesproken. Hij heeft ook geen overdrachtsdossier achtergelaten.'

Volgens VVD-fractieleider Jorg en een bron die anoniem wil blijven heeft een overdracht wel degelijk plaatsgevonden. Homan zou een overdrachtsdossier hebben achtergelaten en met de wethouders Boonzaaijer en Veldhuizen overdrachtsgesprekken hebben gevoerd. Een gesprek met Van Dongen heeft volgens de bron niet plaatsgevonden, omdat de nieuwe wethouder dat niet wilde.

Fractieleider Jorg van de VVD zei Homan ook over het zoekgeraakte pand te hebben gebeld, die daarover van niets zei te weten. Volgens Jorg had 'de organisatie' -de ambtelijke afdeling financien- Homan over het pand moeten vertellen. Waarop de gemeenteraad reageerde met buldergelach. 'U doet nu alsof de organisatie dat heeft achtergehouden, maar het zou ook kunnen zijn dat de wethouder dat niet heeft gezegd,' concludeerde BVH-raadslid Hensbergen.

Homan krijgt in toenemende mate de penibele financiele situatie van de gemeente Heuvelrug in de schoenen geschoven. Dat staat in schril contrast met de woorden van waardering –van de Heuvelrugse VVD, later ook van burgemeester Naafs- die Homan kreeg toen hij in februari zijn aftreden bekend maakte. Homan zou zijn voornaamste taak –het financieel op orde brengen van de gemeentefinancien– volbracht hebben, reden dat hij naar een nieuwe uitdaging mocht zoeken.

VVD-fractieleider Jorg is daar vier maanden later toch wat genuanceerder over: 'Het feit dat de 2013 jaarrekening grote, onaangename tegenvallers kent maakt dat we helaas moeten concluderen dat de gemeente nog steeds niet in control is van haar eigen financien. Eerdere conclusies dat de financien op orde waren zijn dus voorbarig en onjuist geweest. Er ligt nog steeds een urgente opdracht om de gemeentelijke financien verder op orde te brengen.'

Duidelijkheid over wel of geen overdrachtdossiers laat nog even op zich wachten. Hilridge heeft de vraag vorige week ingediend bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar een antwoord is vooralsnog niet binnen.

D66 werkt overigens aan een voorstel voor een verantwoordingsdag -ook gehaktdag genoemd- waarop bestuurders zich komen verantwoorden voor de uitgaves van het vorige jaar. Of incidenten als het verdwenen pand daarin aan de orde komen is nog de vraag. De fractie van lokale partij BVH ondersteunde het voorstel voor een gehaktdag 'om de lijken uit de kast te laten komen'.

CDA-fractieleider Broekhuis ziet ook graag een einde aan het opduiken van onverwachte lasten. 'Dat maakt dat je als raadslid met je rug tegen de muur staat,' aldus Broekhuis. Volgens D66-fractieleider Prakken -de indiener van het voorstel- schuilt er echter een algemenere gedachte achter. 'We kunnen hier discussieren over een ton verlies hier en daar, beter hebben we het over de tachtig miljoen die we hier uitgeven. We moeten bekijken of we daarmee de doelen bereiken die we onszelf stellen.'