Politiek

Eindelijk een (werkbaar) besluit.

Persbericht Bedrijventerrein Maarsbergen-Oost, Doorn 14 juli 2014

(ingezonden door CDA)

Eindelijk een (werkbaar) besluit.

Op 3 maart 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over realisatie van het bedrijventerrein Maarsbergen-Oost waarmee weinig inwoners en ondernemers gelukkig waren. Om die reden is in de Raadsvergadering van 10 juli jl. een aangepast besluit genomen, waarop een bestemmingsplan procedure volgt, om iedereen de mogelijkheid te bieden om reacties in te brengen.

De meningen in de Raad waren zeer verdeeld en de standpunten lagen ver uit elkaar.

Grootste bottleneck van het besluit was de financiering van de verbetering van de wegen N226, Griftdijk en Rottegatsteeg voor zwaarder verkeer. De kosten daarvan worden in het bijgestelde besluit deels (€ 1,3 mln) voor rekening van de gemeente genomen. Overigens wordt in de wegen door het bedrijf Wolfswinkel € 600.000,- geïnvesteerd. Uiteindelijk werden met steun van D66, CDA, CU en VVD verschillende veranderingen in het besluit van 3 maart 2014 aangebracht.

Wat betekent dit besluit voor de leefbaarheid in Maarn en Maarsbergen?

Ondernemers in Maarsbergen, Maarn en mogelijk andere dorpen kunnen naar dit bedrijventerrein verhuizen en daar waar gewenst uitbreiden. Het bedrijventerrein wordt 5,7 hectare (netto) groot op de plek van de camping Maarsbergen. Er komt voor veel ondernemers eindelijk duidelijkheid na een proces van meer dan 10 jaar.

Door de opwaardering van de Rottegatsteeg en de Griftdijk wordt de Haarweg ontlast van zwaar verkeer. Dat komt de leefbaarheid van Maarsbergen ten goede en voorkomt vrachtverkeer over het toekomstig dorpsplein.

Door vertrek van bedrijven uit de dorpen kan woningbouw gerealiseerd worden op de vrijkomende plekken. Er ontstaat ongeveer 3 ha ruimte op verschillende locaties voor een aanzienlijke hoeveelheid woningen, waarvan 35% sociale woningbouw .

Er komen 18 woningen ter financiering op de huidige locatie van Wolfswinkel. Ook komen er 6 sociale woningen op de naastgelegen locatie van Heuvelrug Wonen.

Van de voormalige camping wordt 2,5 ha teruggeven aan de natuur.

D66, CDA, CU en VVD zijn overtuigd dat het nieuwe besluit leidt tot een win-win situatie. De leefbaarheid van Maarn en Maarsbergen is gediend met een betere en veiligere verkeersafwikkeling, het verplaatsen van bedrijven uit de dorpen en de creatie van meer bouwmogelijkheden en natuurwaarden. Dit resulteert in de toekomst in meer mogelijkheden om voorzieningen als scholen, sportverenigingen en winkels in stand te houden.