Heuvelrug

Tumult rond wereldkidz duurt voort

Amerongen vreest voor de ondergang van het enige openbare basisschooltje. Ook elders is de onvrede over het overkoepelende schoolbestuur van Wereldkidz groot.

In een lange open brief doet de Leersumse voorzitter van de medezeggenschapsraad een doekje open over het gebrek aan transparantie en inspraak, als gevolg van de werkwijze van de nieuwe directeur van Wereldkidz, waar 24 scholen met 5000 leerlingen bij zijn aangesloten. De nieuwe directeur kwam er nadat een vorige directeur een financiele wanboel achterliet, resulterend in grote tekorten en een nijpende financiele situatie.

De nieuwe directeur heeft met resolute hand een forse reorgansatie in gang gezet die in toenemende mate kwaad bloed zet. Volgens Hubert van Zanten, voorzitter van de Leersumse medezeggenschapsraad is onduidelijk of de financiele situatie daarbij wel is verbeterd, omdat zowel transparantie als financiele deskundigheid ontbreken. 'Verontrustend lijkt mij hierbij een understatement,' aldus Van Zanten, die ook niet blij is met het gebrek aan inspraak. 'Ik heb u hierover al vele e-mails gestuurd, maar werd vakkundig door u van het kastje naar het muurtje gestuurd.'

Jongste steen des aanstoots is een reorganisatie waarvan het Amerongse openbare schooltje De Uitkijk het slachtoffer vreest te worden. Daags voor de zomervakantie kregen ouders te horen dat het aantal groepen en leerkrachten het volgend jaar worden teruggeschroefd. De vaste juf zou uit onvrede over de maatregelen de school al hebben verlaten. 'De ouders en kinderen reageerden geschokt toen dit nieuws in de laatste schoolweek bekend werd. Huilende kinderen, een murw geslagen juf, ouders in verbijstering achterlatend,' aldus Van Zanten in zijn open brief.

Ouders vrezen dat het schooltje hierdoor in een soort sterfhuisconstructie is beland, met sluiting als onherroepelijk gevolg. Dat zou volgens de ouders zuur zijn, omdat de school na jarenlang bivakkeren in noodgebouwtjes in oktober eindelijk nieuwbouw mag betrekken en hierdoor uitzicht zou krijgen op gestage groei en definitief lijfsbehoud. Het is volgens de afgetreden medezeggenschapsraad des te zuurder omdat extra rijksgelden voor kleine schooltjes nooit bij De Uitkijk zijn beland, maar volgens hen is gebruikt om de algemene tekorten van de Wereldkidz mee te dekken.

De Heuvelrugse onderwijswethouder Veldhuizen zegt niet het idee te hebben dat De Uitkijk bewust gekozen slachtoffer is van de reorganisatie, waarin alle scholen van Wereldkidz zijn betrokken. 'Op alle scholen zijn wisselingen, dat heb ik op ons eigen schooltje ook gezien,' aldus Maarsberger Veldhuizen, die niet denkt dat sluiting dreigt. 'Het feit dat er een andere leraar komt is nog geen reden dat de school omvalt. Je hebt altijd wisselingen, dus wie zegt mij dat dat het verhaal is.'

Mocht De Uitkijk toch slachtoffer worden van leegloop en daaropvolgende sluiting, zegt Veldhuizen niets te kunnen doen. In dat geval zouden de Amerongse schoolkinderen moeten verkassen naar de openbare school Meander, in Leersum, vier kilometer verderop. 'Wij zijn gehouden aan openbaar onderwijs, maar wettelijk geldt een afstandgrens van tien kilometer. En daar ligt de school in Leersum binnen.'

Hoewel Veldhuizen zegt 'op dit moment geen rol te spelen' in het conflict tussen ouders en schoolbestuur ziet hij de school wel graag open blijven. Hij vindt collega-wethouder Boonzaaijer daarin aan zijn zijde. 'We hebben een voorkeur uitgesproken voor openbaar onderwijs in elk dorp, dus natuurlijk zetten we ons daarvoor in. We zullen in gesprek gaan over belang en behoud, want ik zie juist nu de school naar een nieuwe huisvesting gaat -middenin het dorp- de mogelijkheid om zo'n klein schooltje in de lucht te houden. Maar formeel we hebben geen stok achter de deur.'

Met paniekverhalen en boze brieven bereiken de ouders volgens Veldhuizen in elk geval het tegendeel van wat ze willen bereiken. 'Hoe harder het geroepen wordt dat de school omvalt, hoe groter de kans dat dat ook gebeurt. De ouders schieten naar mijn idee in eigen voet.'

Hillridge heeft het algemene schoolbestuur en de lokale directeur benaderd voor een toelichting, maar die zijn beiden onbereikbaar voor commentaar.