Brieven

Teeven en de Wet

(ingezonden door Cees van den Broek)

Dit artikel verscheen 1 september 2014 in de Volkskrant ( Opinie en Debat )

TEEVEN EN DE WET

Er is sprake van een groot misverstand rond de noodopvang van illegalen. Het asielbeleid zou vaak dansen op het slappe koord tussen de pijlers van juridische duidelijkheid en barmhartigheid ( Volkskrant Opinie en Debat 28 augustus)

Begin juli is er een definitieve uitspraak gedaan door het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa dat ook illegale vreemdelingen bij de overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding. Staatssecretaris Teeven kent de uitspraak alhoewel die nog vertrouwelijk is. Er is in de Tweede Kamer een grote meerderheid die vindt dat Teeven de uitspraak van het ECSR ( VK Ten Eerste 29 augustus) moet respecteren, ook bij coalitiepartner PvdA. Vooralsnog weigert hij dat. De uitspraak van het ECSR zal 10 november openbaar gemaakt worden en het is te verwachten dat die in het voordeel van de illegalen is uitgevallen. Anders had Teeven wel op enig moment geroepen dat hij zich in zijn beleid gesteund voelt door het ECSR.

Ook het College voor de Rechten van de Mens is zeer bezorgd over de behandeling van afgewezen asielzoekers, overigens maar een klein deel van alle illegalen in Nederland en heeft gewaarschuwd voor calamiteiten. Ook daar schijnt de staatsecretaris geen boodschap aan te hebben. Nu is het College voor de Rechten van de Mens niet zo maar een clubje vluchtelingenpamperaars maar een door de Rijksoverheid bij Wet in het leven geroepen College (Wet College voor de Rechten van de Mens van 24 november 2011)

Staatsecretaris Teeven lapt dus niet alleen het Europees recht maar ook het Nederlands recht aan zijn laars. Van afgewezen asielzoekers verwacht Teeven dat zij zich bij de uitspraak van een rechter neerleggen. Laat hij dat zelf ook doen. Het is wonderbaarlijk dat die halsstarrige houding door de Tweede Kamer wordt geaccepteerd, zeker na de ernstige incidenten van de laatste weken in de vluchtgarage in Amsterdam.

Er hoeft dus bij de opvang van illegalen niet te worden gekozen tussen juridische duidelijkheid en barmhartigheid. De juridische kant van de zaak kan niet duidelijker. De vraag rijst dan ook waarom Teeven niet direct na het besluit van het ECSR maatregelen heeft getroffen in plaats van daarmee te wachten tot in november. Dat had wellicht de trieste gebeurtenissen van de laatste weken in de Amsterdamse vluchtgarage kunnen voorkomen.

 

Cees van den Broek

Voorzitter Stichting VluchtelingKinderen