Doorn

Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem

De bodemvervuiling rond de stomerij in Doorn heeft vorige week onverwacht grote vormen aangenomen. Een buurman heeft zich inmiddels elders gehuisvest.

Volgens wethouder Nijhof zijn twee weken geleden onder twee van de vijf betrokken huizen tienmaal hogere waardes aangetroffen dan bij eerdere metingen. De nieuwe waardes overschrijden de norm, waardoor 'gezondheidsrisico's' ontstaan. Het gaat om een huis aan de Acacialaan, naast de stomerij, en een huis aan de belendende Van Bennekomweg. In het laatste pand is de overschrijding nabij de riolering aangetroffen.

De precieze waardes van de vervuiling blijven geheim, omdat die privacygevoelig zouden zijn. Volgens de gemeente is er geen acuut gevaar voor de bewoners, maar moeten deze hun woning wel goed luchten. Ook langdurige blootstelling zou 'niet automatisch betekenen dat er effecten op de gezondheid optreden, maar anderszijds kan dit niet worden uitgesloten,' aldus gemeentevoorlichting.

Een van de huishoudens -de ander is nog op vakantie- heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en een vakantiewoning op camping Het Grote Bos betrokken. Volgens de gemeente heeft de bewoner dat op eigen initiatief gedaan. Volgens de GGD zou de vlucht niet nodig zijn.

Morgen laat de gemeente in de lokale krant De Kaap wel een 'beschikking van ernst en spoed' verschijnen. Daarmee wordt stichting Bosatex gemaand tijdelijke maatregelen te treffen aan de twee woningen en de gehele sanering voor 1 januari te starten. Het is nog onduidelijk waarom de communicatie tussen gemeente en Bosatex via de krant moet.

Bosatex is een samenwerkingsverband van stomerijbranche en Rijksoverheid. Omgevingen van stomerijen in heel Nederland worden stelselmatig onderzocht op sporen van reinigingsmiddel perchloorethyleen, of tertachlooretheen. Het middel wordt tegenwoordig gecontroleerd gebruikt, in de vorige eeuw sprongen stomerijen er kwistiger mee om, waardoor het is uitgespoeld in de bodem en via diepe uitwaaierende pluimen soms zelfs grondwaterstromen bereikt.

Bosatex kwam de verontreinigingen onder de stomerijen van Van Boordt in zowel Doorn als Driebergen afgelopen voorjaar op het spoor en heeft in juli een saneringstraject voor de komende zeven jaar uitgezet. Volgens wethouder Nijhof speelt de gemeente behalve de rol van voorlichter en het verlenen van vergunningen geen rol in de sanering, waarbij de provincie Utrecht het bevoegd gezag heeft.

Het is nog onduidelijk of de metingen nu worden geintensiveerd, ook daarover moet de provincie beslissen. Bij de overige drie betrokken woningen in Doorn zijn geen verhoogde waardes aangetroffen. Ook rond de Driebergse stomerij zijn de peilers niet gestuit op verontrustend hogere waardes.