Gemeente

Bezoek Begrotingswijzer nog steeds goed

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Bezoek Begrotingswijzer nog steeds goed

Na de eerste enthousiaste reacties en de goede bezoekcijfers voor de Begrotingswijzer is het aantal deelnemers in de derde week aan de crowdsourcing nog altijd goed. De afgelopen week is de begrotingswijzer circa 60 keer bezocht, nu in totaal 242 keer, en zijn er drie nieuwe ideeën ingediend. Inmiddels is er over 23 ideeën contact geweest tussen de indiener en de gemeente. Daarvan hebben dertien ideeën geleid tot een onderzoek, die volgende week tot voorstellen leiden aan het college.

Overige cijfers over de aanpak van de ideeën
Er zijn op dit moment 40 ideeën
4 ideeën gaan over het verdere proces van crowdsourcing
Staan er 3 al op de vinkenlijst
Wordt er over 1 idee eerst afstemming met portefeuillehouder gezocht
Resteren er 2 ideeën die niet tot directe of indirecte input leiden voor het begrotings-of crowdsourcingsproces

Over de aanpak van de ingediende ideeën is wethouder Jan Willem van Dongen erg enthousiast: ,,Ik ben er trots op dat zoveel ideeën worden ingediend en van goede kwaliteit zijn. Ze rechtvaardigen een onderzoek en ook omdat zoveel medewerkers, ondanks de werkdruk, enthousiast zijn over de participatieve aanpak en dit werk uiterst serieus aanpakken. Ik ben benieuwd naar de doorrekening van de voorstellen en weet zeker dat mijn collega wethouders die ook serieus op de inhoud zullen beoordelen.”

Tussentijdse resultaten Begrotingswijzer
Enkele cijfers:
70% van de gebruikers van de Begrotingswijzer is man en 27% is vrouw.
11% is jonger dan 35 jaar en 62% is 45 jaar of ouder. Het merendeel is HBO of universitair geschoold. Er zijn geen grote wijzigingen in de voorkeuren van deelnemers voor de genoemde posten van de Begrotingswijzer.

Opvallend is dat nog weinig jongeren zich aangesproken voelen de Begrotingswijzer in te vullen. Vanuit de gemeente wordt actie worden ondernomen om hen te attenderen en interesseren. Dat geldt ook voor mensen die lager zijn opgeleid.
Ook zij worden nog eens extra geattendeerd op de mogelijkheid hiermee invloed uit te oefenen. De gemeente roept iedereen op zijn netwerk te gebruiken om zoveel mogelijk reacties te krijgen.

Dialoog
Een groep betrokken bewoners heeft het initiatief genomen om op maandag 15 september een bijeenkomst te organiseren in de Twee Marken in Maarn over de meerjarenbegroting. Het college werkt hier voluit aan mee. Tijdens deze avond kunnen vragen over de begroting worden gesteld en beantwoord, kunnen ideeën worden besproken en plannen gemaakt om de dialoog voort te zetten. Let op de publicaties in de regionale media en Gemeentenieuws.
Kijk ook op de gemeentesite: www.heuvelrug.begrotingswijzer.nl/