Amerongen

In de hoek waar klappen vallen

Een failliete woningbouwvereniging, een failliete kinderopvang en een basisschool op het punt van omvallen. Amerongen zit even in de hoek waar klappen vallen.

De kinderopvang -de Tuimelaar- ging in de zomervakantie failliet, maar dat is al min of meer opgelost, zegt wethouder onderwijs Veldhuizen. De curator heeft het faillissement eerst twee weken opgeschoven, anders zouden er zomaar vijftig kinderen ineens naar huis moeten. Vervolgens is uit een viertal biedingen een nieuwe ondernemer gekozen; de Amerongse Marrianne ter Heegde, voormalig leerkracht en thuisopvangster neemt de kinderopvang over.

'Ik wilde het al langer heel graag,' aldus Ter Heegde, die nu gaat proberen de klanten terug te krijgen die half augustus halsoverkop naar een andere opvang liepen. 'Logisch als je ineens een brief krijgt dat de opvang per 1 september eindigt. We hebben een kwart van de klanten verloren, we gaan hard ons best die die terug te krijgen.' Ter Heegde heeft de Tuimelaar hernoemd naar De Boomhut, een opvangorganisatie die ook een vestiging heeft in Ter Aar en waarmee Ter Heegde zakelijk samenwerkt

.

Het goede nieuws is dat De Boomhut binnenkort een plaatsje krijgt in Amerongens nieuwbouwproject Allemanswaard, waar ook de bibliotheek en openbare basisschool De Uitkijk hun nieuwe onderkomen moeten krijgen. Of De Uitkijk dat redt is overigens nog de vraag. Vlak voor de zomervakantie ontstond het nodige tumult rond het schooltje, dat al jaren een overlevingstrijd voert tegen teruglopende kindertallen en de concurrentie tussen scholen die daarmee verband houdt.

Basisschool op omvallen

De verhuizing uit het onaantrekkelijke noodgebouwtje waar de vijftig leerligen van De Uitkijk nu onderwezen worden naar het nieuwe multifuctionele (woon)complex Allemanswaard had het schooltje een nieuwe impuls moeten geven. Het overkoepelende schoolbestuur Wereldkidz stak daar echter een stokje voor, door vlak voor de zomervakantie de ouders te overvallen met het besluit het aantal groepen en leerkrachten terug te brengen. De vaste juf pakte daarop haar biezen, de MR trad terug, de ouders ontstaken in woede.

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de toekomst van De Uitkijk, dat komend jaar misschien wel niet verhuist naar Allemanswaard, omdat de school te klein wordt en moet opgaan in de Leersumse openbare basisschool Meander. Een deel van de gemeenteraad wil dat pertinent niet, maar of de raad voldoende middelen heeft om Wereldkidz te dwingen het schooltje zelfstandig te laten voortbestaan is de vraag. Die middelen heeft in elk geval onderwijswethouder Veldhuizen niet, ook al ziet Veldhuizen De Uitkijk liever overleven. 'We hebben een voorkeur uitgesproken voor openbaar onderwijs in elk dorp, dus natuurlijk zetten we ons daarvoor in. Maar hoe harder geroepen wordt dat de school omvalt, hoe groter de kans dat dat ook gebeurt.'

Jongetjes die rond het blikken noodgebouwtje van De Uitkijk fietsen laten doorschemeren dat het niet zozeer de berichtgeving is die schade toebrengt aan de school, maar de feitelijke school zelf. Een van hen is drie jaar geleden al vertrokken naar de Regenboog, de christelijke buurtschool die drie jaar geleden al een fonkelnieuw gebouw betrok naast Allemanswaard. De andere twee zitten inmiddels ook op die school. Veel vertrouwen in de overleving van De Uitkijk hebben de drie niet. 'Ze hebben geen eens een groep vijf meer.'

 

Woningbouwvereniging failliet

Maar allernieuwste nieuws in Amerongen zijn de problemen bij de plaatselijke woningbouwvereniging. Die is eind vorige maand onder toezicht geplaatst van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat zegt te vrezen voor het zelfstandig voortbestaan van de corporatie. Feitelijk is de kleine corporatie failliet, een interim-bestuur bekijkt nu hoe de Allemanswaard kan worden afgebouwd en waar de toekomst ligt van de corporatie. 

Het deel Allemanswaard dat afgebouwd is ziet er intussen prachtig uit; een gebouw met prominente gevel, aantrekkelijk gelegen tegen de glooiing van de Amerongse Berg. Op de balkons is het gezellig druk met kennelijk housewarmings, de eerste huurders betrokken hun appartement vorige maand. Een groep jongetjes op het speelplein van de naastgelegen basisschool heeft vanochtend nog geleerd over het faillisement van de corporatie. Van die les is wel wat blijven hangen: 'Hoe langer het duurt dat Allemanswaard af is, hoe onzekerder het wordt dat het ooit af komt.'