Amerongen

Alle schouders onder Amerongs schooltje

Met een nieuw onderkomen en positief nieuws moet het Amerongse schooltje de Uitkijk weer boven de gevarengrens groeien. De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug kan niet zoveel, maar wil er wel alles aan doen.

Het schooltje is door verschillende oorzaken in de gevarenzone beland. De huisvesting in een noodonderkomen maakte het schooltje de laatste jaren minder aantrekkelijk voor nieuwe leerlingen, terwijl een concurrerende school juist glanzende nieuwbouw betrok. Openbare scholenkoepel Wereldkidz maakte het schooltje vlak voor de zomer nog iets minder aantrekkelijk, door het aantal groepen en leerkrachten terug te brengen, zeer tegen de zin van de ouders.

Acht leerlingen hebben de school daarop verlaten, waardoor de school nu nog maar 45 leerlingen telt. Een groep 5 heeft de school niet meer, groep 4 telt nog maar een enkele leerling. Daarmee duikt de school verder onder de gevarengrens, met suggesties dat de school beter kan opgaan in Wereldkidzschool Meander, in het nabijgelegen Leersum. Op een voorlichtingsavond zou bestuursvoorzitter Wever zelfs gezegd hebben 'zijn kleinkind niet naar deze school te sturen.'

Volgens ouder Michel Kuik -die na de maatregelen van het schoolbestuur uit woede de MR verliet- is dat onterecht: 'We hebben de beste resultaten van alle Wereldkidzscholen. We hadden elf aanmeldingen op een school van vijfenvijftig leerlingen, dat is enorm. Dus we hadden toekomst, maar nu gaan we een moeilijk jaar tegemoet.'

Kuik en de andere ouders gaan zich het komende jaar in elk geval inspannen om de school overeind te houden. De geplande verhuizing naar de nieuwbouw in multifuctioneel centrum Allemanswaard moet daarbij helpen, al zou die verhuizing verder vertraagd kunnen worden door het faillissement van de Amerongse woningbouwvereniging. Er is al een PR-commissie die zich volgens Kuik 'het vuur uit de sloffen loopt' om het imago van de school de goede kant op te duwen 'Want uiteraard is er plaats voor een openbare school in Amerongen. Een school moet een bindmiddel zijn in de samenleving.'

Nieuwbouw Allemanswaard, waaronder De Uitkijk een plekje moet krijgen

Kuik kreeg deze week in elk geval veel steun van de Heuvelrugse gemeenteraad. Vooral de 'openbare' partijen SP, BVH en VVD stelden zich nadrukkelijk achter Kuik en het schooltje op, al uitte die zich vooral in boosheid over de handelwijze van het overkoepelende schoolbestuur. Dat zou eind juni nog beloofd hebben het schooltje overeind te houden. Raadsleden voelden zich daarom 'belazerd' of vonden 'niet oprecht geinformeerd' te zijn toen het schoolbestuur daags erna toch besloot tot krimp van het aantal groepen en leerkrachten.

Het viel ook niet zo goed dat onderwijswethouder Veldhuizen toch even in de bres sprong voor het schoolbestuur. Veldhuizen had zich door dat bestuur laten uitleggen dat De Uitkijk helemaal niet zo slecht bediend wordt in personeel en geld. Bovendien, zei Veldhuizen, kan de gemeente het bestuur niet dwingen de school overeind te houden. 'Ik wil best met de vuist op tafel slaan en heel stoer doen, maar ik heb geen tools om daar vervolg aan te geven. Ik kan alleen maar verleiden.'

Verleiden is inderdaad wat volgens alle betrokkenen nu geboden is. SP-fractieleider -en Ameronger- Van Geijtenbeek nam zich publiekelijk voor De Uitkijk voortaan in het zonnetje te zetten, VVD-woordvoerder Kerstens had op RTV-Utrecht al gezien dat het een veilige school is en hoopte dat het met nieuwbouw 'een gave school wordt. Zodat mensen zeggen ja, daar stuur ik mijn kind naar toe.' Alle steun deed Kuik in elk geval veel deugd. 'Ik zou zeggen: draag het goede uit van de Uitkijk, want er is toekomst voor deze school.'

 

NB. Hillridge heeft inmiddels contact gehad met Wereldkidz. ZSM, wsl morgen volgt een follow-up met hun reactie.