Gemeente

Nieuwe invulling de Woerd in Driebergen-Rijsenburg

Nieuwe invulling de Woerd in Driebergen-Rijsenburg

(persbericht ingezonden door gemeente Heuvelrug)

Het voormalig composteerterrein in Driebergen-Rijsenburg krijgt een nieuwe invulling. Eerdere plannen leverden veel commentaar op vanuit een deel van de bevolking bij de Woerd. Ook groenorganisaties waren er niet gelukkig mee. Na een intensief participatietraject met bewoners en groenorganisaties hebben de initiatiefgroep en de gemeente besloten het plan op diverse punten flink aan te passen.

Wat verandert er?
De beheerderswoning op landgoed de Woerd wordt gevestigd in de monumentale schaapskooi.
Het voormalig composteerterrein wordt toegevoegd aan landgoed de Woerd en omgevormd tot natuur. Daarvoor verwijdert de landgoedeigenaar de gehele verharding.
De verkoop van 10 hectare gemeentelijk natuurgebied aan de landgoedeigenaar gaat niet door; de gemeente zoekt een andere koper.
Vooraan op het landgoed (zijde golfterrein) wordt een mogelijkheid geboden om kinderen onder begeleiding kennis te laten maken met de natuur.
Er komt geen klompenpad. Wel worden er rondleidingen op de Woerd georganiseerd.
Een aantal buurtbewoners gaat samen met de gemeente een afgesloten speelgedeelte voor de buurtkinderen inrichten rond het bestaande kunstwerk.

Wethouder Gerrit Boonzaaijer is verheugd over deze wending en hoopt hierdoor een goede ruimtelijke invulling voor het gebied te waarborgen en de cohesie in de wijk te bevorderen.

Hoe nu verder?
Er wordt een nieuw voorontwerp opgesteld waarin de natuurbestemming van het composteerterrein en een woonvlak voor de beheerderswoning op landgoed de Woerd worden opgenomen.
Dit voorontwerp wordt naar verwachting eind dit jaar ter inzage gelegd. Ook het vooroverleg met de provincie vindt dan plaats. Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure.

Reacties
Na de participatiemomenten, die in het afgelopen half jaar zijn georganiseerd, volgt nu de bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat belanghebbenden kunnen reageren wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt, volgens de procedure die daar voor gevolgd wordt (inspraak, zienswijze, beroep).