Politiek

D66 stelt vragen over privacybescherming

Persbericht (ingezonden door D66)

Leersum, 8 september 2014

D66 stelt vragen over privacybescherming

D66 Utrechtse Heuvelrug wil dat onze gemeente de privacy van haar inwoners uitstekend beschermt. Die staat namelijk onder druk doordat steeds meer activiteiten van de gemeente raken aan die privacy. Denk aan de inzet van cameratoezicht en het uitwisselen van steeds meer gegevens tussen diverse overheidsorganisaties.

D66-fractievoorzitter Hugo Prakke: “De gemeente moet een rol spelen bij het beschermen van de privacy van de inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Steeds meer gemeentelijke activiteiten raken aan die privacy en daarom is het van belang dat wij waarborgen inbouwen om die schending van privacy te voorkomen.”

D66 vraagt het College een privacyhandvest op te stellen waarin afspraken worden gemaakt die de privacy van de inwoners moeten beschermen. Zo wil D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt en beveiligd, dat er regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke Basisadministratie, dat er een privacyfunctionaris wordt aangesteld endat inwoners het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. Maar ook ligt er een belangrijke taak bij de Gemeenteraad om te controleren of de toepassing van privacy schendende middelen juist gebeurt. Zo moet de burgemeester de Raad bijvoorbeeld altijd informeren over de mogelijke inzet van cameratoezicht en drones.