Doorn

Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen

Ook de tweede buurman van de Doornse stomerij is uit zijn huis getrokken. De milieudienst noemt de verontreiniging onder de stomerij 'een vrij uitzonderlijke situatie'.

Het vertrokken gezin was tot voor kort op vakantie, maar is door saneringsorganisatie Bosatex tijdelijk elders ondergebracht. Volgens Jeroen Kemper van de RUD Utrecht -de opvolger van de milieudienst- met name omdat de vrouw van het echtpaar zwanger is en de effecten van de gevonden verontreiniging PER op zwangerschap nog onbekend zijn. 'Dus dat moeten we niet willen,' aldus Kemper.

Bosatex onderzoekt omgevingen van stomerijen in heel Nederland stelselmatig op sporen van reinigingsmiddel perchloorethyleen, of tertachlooretheen. Het middel wordt tegenwoordig gecontroleerd gebruikt, in de vorige eeuw sprongen stomerijen er kwistiger mee om, waardoor het is uitgespoeld in de bodem en via diepe uitwaaierende pluimen soms zelfs grondwaterstromen bereikt.

Onder de beide woningen zijn bij de meest recente meting grensoverschrijdend hoge waarden aangetroffen, tienmaal zo hoog als de eerste metingen in het voorjaar. De waarden onder drie andere woningen nabij de Doornse stomerij bleven wel onder de grenzen van toelaatbaarheid, net als metingen rond de Driebergse stomerij. Nieuwe metingen worden nu uitgevoerd, om te zien wat de werkelijke waarden zijn. Die cijfers zijn over twee weken bekend.

Vorige week vertrok de andere buurman van de stomerij ook, al was dat uit eigen beweging en volgens de GGD niet nodig. Het regelmatig luchten van de woning zou de verontreiniging -die klachten aan de luchtwegen veroorzaakt- al teniet doen. Al was de persverklaring wel wat ambigue: 'Het betekent niet automatisch dat er effecten op de gezondheid optreden, maar anderszijds kan dit niet worden uitgesloten,' aldus gemeentevoorlichting vorige week.

Het kan zo zijn dat de waarden bij de nieuwe metingen weer onder de toelaatbare grenzen zijn gezakt, zegt Kemper, en de mensen weer naar huis kunnen. 'Het is een dynamisch proces. We weten niet zeker of we nu alles in beeld hebben.' Bij een van de twee woningen is overigens ook de waterleiding geperforeerd. Of die nu vervangen moet worden is een zaak voor waterleidingbedrijf Vitens, dat nu ook eigen onafhankelijke metingen onder de woningen verricht.

Inmiddels is de verontreiniging door de provicie wel bestempeld tot spoedeisend. Dat betekent dat een sanering binnen relatief korte termijn moet geschieden, en een saneringsplan in ieder geval voor 1 december moet zijn ingediend. Al te snel saneren is soms ook niet goed, zegt Kemper. 'Het heeft geen zin om heel snel maatregelen te nemen. Als je dat doet krijgen de mensen later misschien last van vochtproblemen. Zorgvuldigheid is nu essentieel.'

Kemper noemt de Doornse verontreiniging 'een vrij uitzondelijke situatie', maar blijft onduidelijk over de ernst van de verontreiniging. Sinds 1987 zijn de eisen rond het gebruik van het reinigingsmiddel verscherpt, dus de verontreiniging stamt waarschijnlijk van voor 1987. Maar of de verontreiniging al langer aan de oppervlakte komt en er mensen aan worden blootgesteld is onzeker, zegt Kemper. 'Daar kunnen we geen uitspraken over doen.'