Politiek

VVD stelt vragen over Jihad-strijders

(ingezonden door VVD)

VVD stelt vragen over Jihad-strijders in gemeente Utrechtse Heuvelrug
 
Over het algemeen gaat het goed met de integratie van diverse bevolkingsgroepen in onze gemeente. Er bereiken ons geen signalen van grote misstanden. Daar wordt door verschillende organisaties en personen hard aan gewerkt. Dat verdient onze waardering. De vrijheid die wij als Nederlanders gelukkig hebben, geldt voor alle inwoners. Verdraagzaamheid voor andere opvattingen en levenswijzen is immers óók een belangrijk liberaal principe.

Helaas worden in onze directe omgeving gemeenten geconfronteerd met radicalisering van jongeren of hun ouders. Uit de pers hebben we begrepen dat in gemeenten als Amersfoort, Huizen, Soesterberg, Zeist en dezer dagen nog Hilversum inwoners als IS-strijder naar Irak en Syrië willen vertrekken of vertrokken zijn. Vandaar dat de VVD op 11 september aan het college heeft gevraagd of hier ook in onze gemeente sprake van is en zo ja, wat het college daar aan actie op ondernomen heeft. Signalen over radicalisering kunnen hun weerslag hebben op kinderen en ouderen en op de gehele samenleving. Voorkomen moet worden dat bevolkingsgroepen uitgesloten worden of zich uitgesloten voelen. Om hier open het debat over te kunnen voeren heeft de VVD een aantal vragen gesteld. Want wij willen transparantie, ook als een onderwerp gevoelig ligt.

Wij vroegen daarom of het college in gesprek is met de diverse gemeenschappen om eventuele onrust tijdig te kunnen signaleren en adresseren? Worden er paspoorten ingenomen of andere repressieve maatregelen genomen? Worden eventuele ronselaars aangepakt? Het lijkt mij als ouder vreselijk als je kind en/of kleinkinderen naar een oorlogsgebied vertrekken om te vechten. Zeker als de ideologie waarvoor ze willen strijden zo tegengesteld is aan onze normen en waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid.

De VVD acht het van het grootste belang dat alle inwoners zich hier veilig voelen. Niemand moet bang hoeven zijn dat een Jihad-strijder zijn verworven vechtvaardigheden in onze dorpen gaat toepassen.
Naast zorgen voor een feitelijk veilige samenleving is ook het veiligheidsgevoel heel belangrijk. Daarvoor is maximale transparantie en actieve communicatie essentieel. Alleen dan verkrijg of behoud je het vertrouwen van de inwoners in de overheid.

Uit de beantwoording van de burgemeester bleek dat er 2 gevallen van (mogelijk) jihadisme hebben gespeeld in onze gemeente. Ons gemeentebestuur is ook in gesprek met de moslim gemeenschappen. De politie is alert op signalen. De VVD heeft haar waardering over deze actieve opstelling uitgesproken. Nu nog een actievere communicatie mits de veiligheid dit toestaat.

Rob Jorg

VOLKSPARTIJ
VOOR VRIJHEID
EN DEMOCRATIE
 Fractievoorzitter Utrechtse Heuvelrug