Ingezonden

Dialoog Betrokken Inwoners

Persbericht (ingezonden door Gerard van Wijk)
Utrechtse Heuvelrug, 1 september 2014

Dialoog Betrokken Inwoners
Hoe helpen we de gemeenschap van Utrechtse Heuvelrug het beste om de grote financiële problemen van de gemeente op te lossen? Zou er niet wat meer moeten gebeuren dan de snelle incidentele ‘crowdsourcing’-actie die op dit moment wordt gevoerd? Hoe kunnen we constructief meewerken aan nieuwe vormen van samenwerking waarnaar de gemeenteraad zoekt?
Rond deze drie centrale vragen cirkelden de gedachten en de twitterdiscussies van een zestal betrokken inwoners als reactie op het plan van de wethouder van Financiën, Jan Willem van Dongen, om het publiek actief te betrekken bij de bezuinigingsdiscussie. Het idee is uitstekend, de vorm riep vragen op bij het zestal. Het individueel invullen van een website is maar een halve stap, zo redeneert men: ‘Het op gang brengen van een dialoog, zowel tussen inwoners onderling als met de gemeente is de andere noodzakelijke halve stap’.
Eerste reactie gemeente
De wethouder wil graag meedenken over zo’n traject, maar hij kan en wil zijn plan om dit najaar nog een sluitende begroting te presenteren daarvoor niet laten varen. Maar er moet na deze begroting verder gedacht worden over het meerjarenbeleid. Het op gang brengen van een constructieve gedachtewisseling past perfect in de visie van het dit jaar aangetreden college. Samenwerking, wederzijds vertrouwen, duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor zowel de initiatiefnemers als het college.
Dialoogavond
De initiatiefnemers voegen de daad bij het woord. Zij organiseren een eerste dialoogavond op maandagavond 15 september a.s. Dat gebeurt in Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken in Maarn, Trompplein 5, aanvang 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
De avond sluit aan bij het bruggenbouwersinitiatief. Men hoopt dat het initiatief overgenomen wordt door maatschappelijke organisaties, zodat er op verschillende tijden en plaatsen dergelijke dialoogavonden gehouden kunnen worden.

Centrale vragen
Welke maatregelen zijn nodig om de gemeente weer financieel gezond te maken? Wat kunnen en willen inwoners zelf bijdragen? Durven we dingen die vanzelfsprekend lijken ter discussie te stellen? En op welke wijze kunnen overheid en inwoners daarbij beter samenwerken? Vooralsnog zijn dat de vragen die 15 september op tafel liggen.

Initiatiefnemers
De ‘Dialoog Betrokken Burgers’ is gestart door Jeroen Beumer, Erwin Hollestelle, Arjan Muil, Mariet Wolterbeek, Gerard van Wijk en Anne-Marie Zwanink. Het initiatief komt voort uit de passie het belang van het publieke domein gezamenlijk beter vorm te geven.

Welkom
Alle inwoners die zich ook betrokken voelen en een opbouwende bijdrage willen leveren aan de dialoog zijn van harte uitgenodigd. De toekomst is te belangrijk om het alleen aan politici over te laten.

De organisatoren willen graag weten op hoeveel deelnemers ze kunnen rekenen. Daarom graag aanmelden op e-mailadres inwonersdialoog@rbzout.nl of bellen naar (0343) 442710