Brieven

Een goed advies??

Een goed advies??

(ingezonden door Gera Hensbergen, BVH)

Dat de inwoners geschrokken zijn van drinkwater waarin een giftige stof werd geconstateerd, is duidelijk en terecht. Vitens meende inwoners te moeten adviseren het water voor gebruik enige tijd te koken. Dan zou het gevaar geweken zijn. Dat de overheid blindelings achter het advies van Vitens is gaan staan, is voor ons verbazingwekkend.

 

De BVH stelt op minst een aantal vraagtekens bij het advies.

De stof waar het omgaat, PER, heeft n.l. een kookpunt dat boven dat van water ligt. Als je het vergiftigde drinkwater kookt dan verdampt er vooral water. De gifconcentratie in het overblijvende drinkwater neemt dan juist toe. De voorlichting van Vitens is daarom ondeugdelijk en het advies onjuist.

 

De gezondheid van inwoners is in het geding en dat vereist uiterst zorgvuldig handelen. Inwoners en de politiek moeten kunnen vertrouwen op adviezen van instanties, die deskundig geacht worden. De BVH heeft daarom aan het college om een ‘second opinion’ gevraagd. Dit werd geweigerd.

 

De afdeling voorlichting van Vitens blijft koken als advies geven. Volgens Vitens borrelt het gif er dan uit en het kookpunt van het gif zou geen rol spelen. De BVH heeft Vitens verzocht om een wetenschappelijke onderbouwing van het advies. Toegezegd is, dat het laboratorium ons nader zal informeren. Van de zijde van het laboratorium hebben wij tot nu toe niets vernomen.

 

Verschuilen achter een bedrijf dat er belang bij heeft een en ander niet te doen laten escaleren is hoogst onverstandig. Het was beter geweest het zekere voor het onzekere te nemen en op zijn minst b.v. de eigen milieudienst eens om advies te vragen.

 

Maar het aller ergste is wel dat men al jaren van het gif wist maar er niets mee heeft gedaan. Gewoon de zaak laten versloffen is de overheid kwalijk te nemen.

 

Namens de fractie van de BVH

Gera Hensbergen

(raadslid BVH)

 

 

.