Heuvelrug

OZB +10%, ondanks forse bezuigingen

De OZB op de Heuvelrug stijgt volgend jaar met 10%. Daarmee dekt de gemeente Heuvelrug ongeveer 20% van het dreigende tekort. De rest komt uit een breed scala aan grote en kleine bezuinigingen.

In een zojuist verzonden persbericht zegt het college dat de belastingverhoging 'het college zwaar valt'. Met de belastingverhoging haalt de gemeente €886.000 op. Dat is een forse verhoging, maar nog lang niet toereikend voor de tekorten die dreigen bij ongewijzigd beleid: van €3.5 miljoen volgend jaar stijgend naar €5.3 miljoen in 2018.

Om die tekorten te dekken stelt wethouder Van Dongen een breed scala aan bezuigingen voor. Grootste post is de eigen organisatie, die gaat efficienter werken. Wethouder Van Dongen rekent daarbij al volgend jaar op bijna €0,5 miljoen, stijgend naar €1,1 miljoen in 2018. Een versobering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning levert nog eens een half miljoen op.

Meer bezuinigingen

De rest van de bezuinigingen bestaat uit posten als het schrappen van schuldsanering (€100.000), beperking aantal consultatiebureaus (€50.000), versobering mantelzorg (€50.000), en een hele serie kleinere posten, zoals het vervangen van asfaltwegen door klinkerwegen (€2000). Ook gaan de sportvereniginen voortaan zelf hun sportvelden onderhouden (€50.000).

Verder moeten marktkooplieden voortaan zelf winkelstraat Traaij vegen na de Driebergse woensdagmarkt (6.600), wordt hier en daar onderhoud 'verminderd of uitgesteld' (€125.000) en worden de contracten met vier Doornse scholen voor schoolzwemmen niet verlengd (€18.000). Ook wordt de telefoonvergoeding aan ambtenaren van de dienst vergunning en handhaving ingetrokken, omdat zij al een mobiele diensttelefoon hebben (€1.875)

Toch gaat ook een flink aantal voorgestelde bezuinigingen niet door. Zo behouden de bibliotheken, stichting Vluchtelingewerk, bureau Halt en sporthal Hoenderdaal de volledige subsidie en hoeven de ambtenaren toch niet zelf te betalen voor hun koffie en thee. Ook verwijst het college een voorstel voor betaald parkeren naar de prullenbak, omdat dat geen geld zou opleveren maar juist zou kosten.

Een compleet overzicht van alle bezuinigen vind je hier, de toelichting vind je hier.

Meer inkomsten

De OZB-verhoging van 10% betekent een gemiddelde verhoging van € 3,33 per maand of € 40 per jaar, per huishouden. Volgens Van Dongen kan dat 'tot weerstand leiden. Echter ons huidige tarief OZB woningen ( 0,1045%) is lager dan het gemiddelde tarief in de provincie Utrecht. ( 0,1136%) We blijven dus een relatief goedkope gemeente.'

Ook aan de inkomstenkant moet  het verkoop van snippergroen (gemeenteperkjes verkopen aan aanwonenden die dat al aan hun tuinen hebben toegevoegd) een klein half miljoen opleveren. Een precarioheffing voor de ondergondse kabels en leidingen van nutsbedrijven levert bijna drie ton op, een verhoging van de toeristenbelasting nog eens €350.000.

Opnieuw gaat ook de plaatsing van een reclamezuil langs de A12 opnieuw niet door,  vanwege 'de grote maatschappelijke weerstand die er zou ontstaan tegen de plaatsing van deze mast. Zie de weerstand tegen de plaatsing van lichtreclame borden in de gemeente,' aldus de toelichting bij de begroting. De reclamezuil staat al ruim twintig jaar in bezuinigingslijstjes van Heuvelrug of haar rechtsvoorgangers.

Overschot

Met alle bezuingingen en inkomstenverhogingen opgeteld schiet Van Dongen zijn tekorten ruim voorbij en rest een overschot van zeven ton in 2015, oplopend tot rond de €2 miljoen de jaren daarna. De reden daarvan is onduidelijk, mogelijk preludeert Van Dongen daarmee op nieuwe bezuinigingen van de Rijksoverheid. Een andere mogelijkheid is dat het college met het overschot de cultuurhuizen en Doorn en Leersum wil afwaarderen, zodat daar de huurprijzen omlaag kunnen.

Meer morgen, of vanavond al, na het reguliere persgesprek met de wethouders. Spitse vragen nog welkom op hillridgeatxs4all.nl of via twitter: @hillridge