Politiek

D66 steunt op peil houden voorzieningenniveau

Persbericht, dd 9 oktober 2014

(ingezonden door D66)

D66 steunt op peil houden voorzieningenniveau

D66 dankt het College voor alle inspanningen om een sluitende begroting 2015 te presenteren. Wij zijn enthousiast over het proces van crowd sourcing en zijn er een warm voorstander van om op een dergelijke participatieve wijze ook onze inwoners de komende jaren intensief te betrekken bij verdere visieontwikkeling. De recente stresstest laat evenwel zien dat de financiële situatie van onze gemeente slechter is dan wij in de aanloop naar de verkiezingen dachten. De gepresenteerde begroting biedt een fundament voor de komende periode waarin er nog veel onzekerheden bestaan over de effecten van de decentralisaties en de opbrengst van het vastgoed. Het College grijpt stevig in zonder het voorzieningenniveau aan te tasten, een uitdrukkelijke wens van onze inwoners. Ook D66 vindt het belangrijk dat het huidige voorzieningenniveau in de dorpen op peil blijft: alle bibliotheken blijven overeind, we houden een overdekt zwembad en een buitenbad, er wordt niet bezuinigd op de sportvelden in de verschillende dorpen. D66 constateert dat de voorgestelde OZB-verhoging van een extra 10% niet in lijn is met haar verkiezingsprogramma. In de komende weken wil D66 samen met andere fracties naar alternatieven hiervoor zoeken.