Driebergen

Niet iedereen welkom bij geheime participatie H26

hoofdstraat 26

Vanavond een nieuwe aflevering partcipatie snelwegboerderij Hoofdstraat 26. Niet alle participanten zijn ervoor uitgenodigd. De pers is zelfs helemaal niet welkom.

Reden is een verzameling documenten die vanavond ter tafel komt, maar verder vertrouwelijk moet blijven. De geheimzinnigheid zou te maken hebben met 'zakelijke belangen' van de groep initiatiefnemers, die pas over twee weken over hetzelfde onderwerp vergaderen. De selecte groep participanten die voor vanavond zijn uitgenodigd zal gevraagd worden de documenten voorlopig onder de pet te houden.

Het participatietraject Hoofdstraat 26 is opgezet om bewoners te laten meepraten over de toekomst van snelwegboerderij Hoofdstraat 26, gelegen op een strategische en lucratieve locatie: pal naast de A12, vlakbij NS-station Driebergen-Zeist, en op korte afstand van verscheidene grote, landelijke kantoren. Een vorige gemeenteraad heeft het zogenaamde participatieproject benoemd tot pilot voor een nieuwe vorm van inspraak, die transparant, toegankelijk en openbaar moet zijn.

Nieuw landgoed

De groep initiatiefnemers bestaat uit ondernemers die hun plannen graag uitgevoerd zien op de snelwegboerderij. De plannen varieren van een grote, ondergrondse parkeergarage met kleinschalige activiteiten rond het thema slowfood tot het omtoveren van de boerderij en de zeven hectare akkers tot een nieuw landgoed. Het uiteindelijk te kiezen plan moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de gemeente zelf en die uit de inspraak, vanuit de groep participanten. Die kozen in eerdere bijeenkomsten overwegend voor een nieuw landgoed.

Vanavond mogen die laatsten reageren op de 'concept randvoorwaarden', opgesteld door participatiebegeleider Peter van der Velpen naar aanleiding van vorige bijeenkomsten en 'nieuwe ontwikkelingen'. Van der Velpen: 'Maar die stukken zijn in deze fase nog vertrouwelijk. Ik wil voorkomen dat die voortijdig op straat komen. Dat zou onplezierig zijn, daar zou je de discussie over twee weken geweld mee aandoen. Waarom? Omdat er zakelijke belangen meespelen.'

Behalve dat alle stukken geheim moeten blijven blijkt van de lijst deelnemers aan vorige particpatiebijeenkomsten niet iedereen te zijn uitgenodigd. De pers is zelfs helemaal niet welkom, laat Van der Velpen weten. 'Ik begrijp dat het schuurt, omdat particpatie in principe openbaar is. Het is een spanningsveld, helemaal mee eens. Ik zit wat dat betreft in een spagaat.' 

Opslag, bezinkbassin en parkeerplaats

Vanavond praten de particpanten ook over het gewenste vervolgproces. Hoe dat er uit moet gaan zien is de grote vraag, nu meer dan de helft van het terrein al voor vijf jaar is weggegeven aan Prorail, dat het nodig heeft als opslag en bezinkbassin voor de bouw van het nieuwe NS-station, tussen 2016 en 2020. Eerder bleek voormalig wethouder Homan een ander deel van het terrein al te hebben weggeven aan de Nationale Politie, dat daar sinds voorjaar auto's mag parkeren.

Homan wilde een ander deel van H26 weggeven aan Triodosbank om er een parkeergarage te bouwen, voor werknemers en bezoekers van het nieuwe hoofdkantoor dat in 2017 gaat verrijzen op de Reehorst, het landgoed naast H26. Triodos zag eerder dit jaar af van Homans plan voor een verdiepte parkeergarage, vanwege de trage besluitvorming en omdat Triodos sowieso liever een parkeerplaats aanlegt op eigen grond, tussen het beoogde hoofdkantoor en de Odijkerweg.

Het gemeentebestuur ging vorig jaar schoorvoetend akkoord met de voorkeurslocatie van Triodos. De groene bank mag de parkeerplaats echter niet ontsluiten via de naastgelegen Odijkerweg. De gemeente wil een nieuw kruispunt aanleggen tussen station en A12, daarom moet Triodos het autoverkeer via dat nieuwe kruispunt over H26 en de Reehorst naar de nieuwe parkeerplaats leiden.