Ingezonden

B&W wil koopzondagen definitief invoeren in Zeist

B&W wil koopzondagen definitief invoeren in Zeist

16 oktober 2014

(ingezonden door gemeente Zeist)

Parkeren op koopzondagen op straat gratis

De raad heeft in oktober 2013 het initiatief genomen om koopzondagen in te voeren voor Zeist. Eind 2013 is een pilot gestart waarbij een jaar lang alle winkels op zondag tussen 12.00 en 18.00 uur geopend mogen zijn. De winkels in het centrum hebben afgesproken hierin gezamenlijk op te trekken. Zij zijn tijdens de proef open op de laatste zondag van de maand. De pilot is op verzoek van de raad geëvalueerd zodat voor 1 januari 2015 een besluit kan worden genomen over het wel of niet definitief invoeren van koopzondagen in Zeist.
Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat steeds in Zeist meer mensen gebruik maken van de koopzondagen. Ook gaat men vaker in Zeist winkelen of boodschappen doen op zondag. Uit het onderzoek blijk verder dat er geen problemen waren met betrekking tot parkeren, verplicht werken op zondagen, huurverhogingen, te veel rommel, etc. De supermarktondernemers in Zeist geven aan dat ze een omzetstijging zien en er is een lichte toename van de arbeidsplaatsen. Winkeliers geven aan blij te zijn dat zij niet voor elke afwijkende zondag een verzoek hoeven in te dienen.
Definitieve invoering
Op 6 oktober jl. hebben de initiatiefnemers opnieuw een voorstel naar de raad gestuurd om de proef met de koopzondagen definitief te maken. Dat betekent dat de winkels de mogelijkheid krijgen om op zondagen tussen 12.00 en 18.00 uur open te zijn.
Het college herkent zich in de conclusies die de initiatiefnemers uit het evaluatierapport trekken en staat achter het voorstel van de raad om de proef om te zetten naar een situatie waarin de koopzondagen definitief worden ingevoerd in Zeist.
Parkeren op zondag
Het college is het ook eens met het voorstel van de raad om op zondag op straat gratis en in de parkeergarages betaald te kunnen parkeren. Waarbij het uitgangspunt is dat de kosten van het openstellen van de parkeergarages op zondag niet hoger mogen zijn dan de opbrengsten.
Hoe verder
Het evaluatierapport is inmiddels aan de raad aangeboden. U kunt dit rapport downloaden via http://www.zeist.nl/bis/Informatiebrieven_van_het_college/Totaallijst_jaaroverzicht_informatiebrieven_2014
Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist
Op de website http://www.zeist.nl/bis kunt u het raadsinitiatiefvoorstel terugvinden en volgen wanneer dit onderwerp door de raad wordt behandeld.