Doorn

Chemicus: PER vervliegt met koken water

Het kookadvies van Vitens sloeg wel ergens op. Stomerijingredient PER vervliegt als je water kookt. Het wordt nu een tentamenvraag. (253 woorden)

Dat schrijft chemicus dr Ben Erne, van de Universiteit Utrecht. ‘Uit een korte studie van de literatuur lijkt het mij te kloppen dat PER uit water te koken valt (dan komt het wel in de lucht terecht!).’ Vandaag komt dr Erne met nog meer precisie: ‘Zie tabel 4: na 5 minuten is 1% van de aanvankelijke hoeveelheid PER over; na 10 minuten koken is het minder dan 0.1 procent.’

 

De vraag over PER, water en koken rees nadat waterleidingsmaatschappij Vitens omwonenden van de Doornse en Driebergse stomerijen adviseerde kraanwater te koken alvorens het als drinkwater tot zich te nemen. Het advies volgde op de vondst van kleine hoeveelheden van PER in het drinkwater, gevolg van het lekken van de als ontsmettingsmiddel gebruikte verbinding uit de stomerij, eind vorige eeuw.

Raadslid Gera Hensbergen -zelf chemicus- vertrouwde het kookadvies niet en vroeg het college van benw om bewijs dat PER -of tertachloorehtyleen- vervliegt als je water kookt. Benw verwees Hensbergen terug naar waterleidingsbedrijf Vitens, dat het raadslid een verklarende brief stuurde. Hensbergen echter vroeg een onafhankelijk advies, maar dat wilde het college haar niet verstrekken.

Om klaarheid in te brengen stuurde Hillridge een mail aan een derde partij, in dit geval de afdeling communicatie van faculteit Science van de Universiteit Utrecht. In drie tussenstappen kwam de vraag op het bureau van dr Erne, die er best verguld mee was. ‘Leuke tentamenvraag. Om die reden heb ik er even naar gekeken!’