Brieven

De gemeenteraad moet zijn tanden laten zien

(ingezonden door Ad Schiedon)

De openbare scholen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn ondergebracht in de Stichting Openbaar Onderwijs Rijn-Heuvelland, sinds enige tijd opgetuigd met de potsierlijke toevoeging””Wereldkidz”.De relatie tussen de gemeente en de stichting was vanaf het begin niet al te best.De stichting streefde naar uitbreiding van haar werkgebied door zelfs niet-openbare scholen onder haar hoede te willen nemen.Er ontstond enige opschudding over dure studiereisjes naar China en er verdwenen miljoenen Euro’s door wanbeheer,.Uitnodigingen aan de raad van toezicht om in de gemeenteraad een toelichting te geven op het gevoerde beleid werden hautain van de hand gewezen.De gang van zaken rond de school in Amerongen en de gebrekkige communicatie tussen de stichting en de betrokken ouders en de medezeggenschapsorganen brachten de gemeenteraad er toe te reageren in de richting van het stichtingsbestuur. De reactie van dit bestuur was wel voorspelbaar “ U heeft daar niets mee te maken , pas als een school omvalt komt U in beeld “ Kort samengevat :” Laat u ons maar voortmodderen , maar als het fout gaat dan mag U de brokken oprapen”.
Het stichtingsbestuur ziet daarbij over het hoofd dat de grondwetgever de gemeente de plicht oplegt zorg te dragen voor openbaar onderwijs “in een genoegzaam aantal scholen “.Aan die grondwettelijke opdracht verandert niets als het beheer van de scholen wordt uitbesteed aan een stichting.De gemeenteraad kan en moet zich de vraag stellen of het belang van het openbaar onderwijs gediend wordt door een stichting die erin slaagt miljoenen Euro’s te laten verdwijnen door wanbeheer en in Amerongen ouders bruskeert ,terwijl diezelfde gemeenteraad de aanwezigheid van voldoende openbaar onderwijs wel dient te garanderen. De hautaine reactie van het stichtingsbestuur op de vragen en zorgen van de gemeenteraad kan naar mijn oordeel maar op EEN manier worden beantwoord : de scholen van Utrechtse heuvelrug worden liefst per direct weer onder het bevoegd gezag gebracht van de gemeente.
De gemeenteraad moet zijn tanden laten zien en zich niet de les laten lezen door een incompetent en arrogant stichtingsbestuur.
Ad Schiedon,
Voormalig raadslid SP
Bloemengaard 36
394`1 TC Doorn
Tel. 0343-413871