Amerongen

Wethouder haalt enquete voortijdig offline

Bestuurders van de gemeente Heuvelrug zeggen graag te zoeken naar inspraak en expertise onder inwoners. Dat moet ook weer niet te gek worden, blijkt uit een Amerongs voorbeeld.

Gisteren sloot de gemeente Heuvelrug een enquete voor Amerongers, nog ver voor de sluitingsdatum. Onderwerp was de Koenestraat, een lokale, redelijk overbelaste verkeersader, waarover de Amerongers in de enquete werden bevraagd. Omdat buiten de enquete om concrete oplossingen -kaartjes met wegen- werden verspreid liet wethouder Veldhuizen de enquete gisteren voortijdig offline halen.

Ameronger Aart Kroeze is tekenaar en verspreider van de kaartjes, waarop vier mogelijke omleidingen getekend staan. De gepensioneerd verkeerskundige sleutelt en rekent al vier jaar aan het Amerongse verkeer, inclusief de overbelaste straat. Zijn tekeningen mochten aanvankelijk mee in de enquete, zegt Kroeze. Totdat wethouder Veldhuizen er voor ging liggen. 'Met als argument: wekt valse verwachtingen, is niet realistisch en is suggestief'.

Kroeze liet het daar niet bij zitten en verspreidde de gewraakte kaartjes vervolgens -buiten de enquete om- via internet en de lokale supermarkt, omdat een 'belevingsonderzoek' naar het huidige gebruik van de Koenestraat volgens hem niet voldoet. Kroeze: 'Mogelijke structurele alternatieve oplossingen voor de problematiek zijn de inwoners van Amerongen onthouden.'

Maar denken in oplossingsrichtingen is nog helemaal niet aan de orde, zegt wethouder Veldhuizen, omdat eerst vast moet komen te staan of en in hoeverre de Koenestraat wel overbelast is. 'De Koenestraat is een hele drukke weg. Amerongen is net als alle dorpen een een dorp waar verkeer doorheen moet en dat geeft altijd overlast. Nu wordt er gezegd dat er te hard gereden wordt, nou, ik daag jou uit om harder dan vijftig te halen. Wij horen: er zijn klachten. De enquete was bedoeld te zeggen tegen de Amerongers: laat u horen.' 

Bovendien, zegt Veldhuizen, tekent Kroeze op de kaartjes een nieuwe rondweg om Amerongen, en is dat een illusie. 'Je moet geen suggesties doen die je niet waar kunt maken, niet de valse verwachting wekken dat we een rondweg gaan maken. Ik jou hoef niet uit te leggen dat die er niet gaat komen, niet over de Heuvelrug, niet door het Langbroekerweteringgebied. En al zou die er komen, kunnen we hem niet betalen,' aldus Veldhuizen.

Dat heeft Veldhuizen Kroeze ook laten weten in een zogenaamd 'broodjesoverleg', of dorpsberaad. 'In het broodjesoverleg hebben we besloten hoe die enquete er uit moest zien. Ik had daar wel een bepaalde mening over, en een meerderheid was het met mij eens. Dat meneer Kroeze daar tegen was, dat was niet mis te verstaan. Maar in zo'n geval ga je of akkoord, of je trekt je terug. Andere mogelijkheden zijn er niet, in een democratie.'

Niet voor Kroeze dus. Die weigerde zich 'te conformeren' aan het standpunt van de gemeente. 'Dat ben ik niet van plan. Ik ben niet voor niets al vier jaar betrokken en bezig met deze problematiek. Juist door de enquête plus kaartjes konden we goede informatie verkrijgen vanuit de inwoners: hoe zij tegen deze problematiek aankijken en welke andere oplossingen, suggesties, ideeen zij aandragen.'

Kroeze, die voor zijn onderzoeken regelmatig langs de weg verkeer staat te turven, bestookt de gemeente al langer met verkeersplannen, waarbij hij minder voor de hand liggende oplossingen niet schuwt. Zo is Kroeze voorstander van het verplaatsen van de Amerongse veerpont, om het oude dorp van Amerongen te ontlasten. In hetzelfde kader propageert Kroeze de opwaardering van een weg tussen Wijk en Leersum tot regionale ontsluitingsweg, een vrij omstreden politiek item.

Kroeze vermoedt dat de wethouder publicatie van de kaartjes uiteindelijk niet aandurfde, uit angst voor mogelijke uitkomsten. 'Jammer en van mijn kant zeer teleurstellend,' aldus Kroeze, die de gemeente verwijt met de mond te belijden graag gebruik te maken van inzet, inbreng en de kennis van inwoners, maar de daad niet bij dat woord voegt.

Veldhuizen bestrijdt dat: 'Ik hecht wel degelijk aan expertise, ik besteed niet voor niks zoveel tijd aan broodjesoverleg. Maar het moet ook draagvlak hebben. En dat had het in dit geval niet. Kroeze doet allerlei suggesties die hij verkeertechnisch kennelijk een optie vindt. En ik geloof dat hij verkeerskundige is, maar dat was hij eeuwen geleden, terwijl ik hier mensen heb die strak geschoold zijn in dat onderwerp. En die me vertellen: geen optie.'

Veldhuizen heeft Kroeze meermaals aangesproken op zijn actie, zonder resultaat. 'Tot onze stomme verbazing blijken er dan twee enquetes rond te gaan. Dan moet ik me daarop beraden.' Dat de enquete offline moest spijt Veldhuizen. 'Er waren al tweehonderd respondenten. Maar we hebben hier op het gemeentekantoor vast wel iemand die daar toch nog wijze dingen over kan zeggen.'