Driebergen

Heuvelrug verkoopt groenstrook aan Lidl

De verkoop van gemeentegroen is begonnen. In Driebergen verkoopt de gemeente het plantsoen voor de Lidl aan de gelijknamige supermarkt.

Het gaat om de groenstrook voor de supermarkt, een slordige 300m2. Wat de opbrengst van het plantsoen is houdt de gemeente geheim, volgens gemeentevoorlichting omdat de gemeente nog in onderhandeling zou zijn met de koper.

Het levert in elk geval meer dan €50.000 op, gezien de wensen- en bedenkingenbrief waarover de gemeenteraad donderdag vergadert. De gemeente moet de raad zo'n brief met kennisgeving voorleggen wanneer het gaat om bedragen hoger dan €50.000.

Lidl wil de grond gebruiken voor de bouw van een nieuwe gevel, als aanvulling op en verfraaiing van de bestaande supermarkt. Lidl wil daarbij ook de ingang verplaatsen naar de voorkant. Het lijkt waarschijnlijk dat bij de uitbreiding ook het rijtje zuileiken sneuvelt dat nu in het plantsoen groeit.

Verkoop van zogenaamd 'snippergroen' is een van de manieren waarop wethouder Van Dongen de gemeentelijke tekorten wil aanvullen. Het zou gaan om '25% van 4,8 ha oneigenlijk in gebruik genomen gemeente groen over een periode van 4 jaar,' aldus de jongste begroting, waarover de gemeenteraad volgende week vergadert. 

Verkoop zou in 2015 bijna een kwart miljoen moeten opbrengen, de drie jaren erna telkens een klein half miljoen. In totaal moet de verkoop van snippergroen €1.812.000 opbrengen. Daartegenover staan de kosten voor een in te huren tijdelijke medewerker: €195.000,-.